Zdolność „odczytywania” myśli i uczuć dziecka

Zdolność „odczytywania” myśli i uczuć dziecka to umiejętność, której rodzice mogą nauczyć się studiując zachowanie swoich dzieci. Ostatecznie, kluczem do kompetentnego rodzicielstwa jest opanowanie umiejętności patrzenia oczami dziecka, dostrzegania tego co ono widzi i odczuwanie tego, co ono czuje. Kiedy jest samotne, potrzebuje twojego towarzystwa. Gdy jest krnąbrne, potrzebuje pomocy w opanowaniu popędów. Kiedy się czegoś boi. potrzebuje bezpieczeństwa w twoich ramionach. Gdy coś je ciekawi, potrzebuje informacji od rodziców. A kiedy jest szczęśliwe, potrzebuje razem cieszyć się i bawić z tymi, których kocha.

Tak więc ojciec (albo matka), który uczy się rozumieć uczucia dziecka, znajduje się w sytuacji, kiedy trzeba właściwie reagować i spełniać potrzeby dziecka, gdy tylko się pojawią. Wobec tego wychowanie dzieci staje się wysoko rozwiniętą sztuką, wymagającą dużej wiedzy, cierpliwości, poświęcenia i miłości, danych nam przez Boga.

Apostoł Paweł nazywał życie chrześcijańskie „rozsądną służbą”. My rodzice, dobrze zrobiliśmy stosując te same normy wobec zachowań naszych dzieci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>