ZACHOWANIE RÓWNOWAGI HORMONALNEJ W WIEKU ŚREDNIM

Głęboka przemiana dokonująca się obecnie w myśleniu medycznym mogłaby oddziałać na życie milionów kobiet. Faktycznie na życie prawie każdej kobiety.

„Z mojej praktyki wynika, że przekwitanie jest procesem chorobowym wymagającym czynnej interwencji”. W tych dobitnych słowach dr Allan C. Barnes, dyrektor wydziału położnictwa i ginekologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Johna Hopkinsa wyraził rewolucyjną, nową koncepcję podzieloną obecnie przez coraz większą liczbę czołowych ginekologów. Koncepcja ta ma istotne znaczenie dła wszystkich kobiet, a zwłaszcza dla kobiet młodszych. Opiera się ona na materiale dowodowym, z którego wynika, że zanikanie jajników powodujące „zmianę życia” – czy to we wczesnym okresie życia – 35 lat (jak to ma miejsce u niektórych kobiet), czy też w późnym wieku – 55 lat (jak to się dzieje u innych kobiet) – może mieć więcej niż przejściowe następstwa. Mogą wystąpić poważne, wcześniej niedoceniane konsekwencje tego procesu mające wpływ na resztę życia kobiety: zanik funkcji jajników może odebrać kobiecie wiele z jej cenionych atrybutów kobiecości, zmieniając wygląd jej ciała, a nawet czyniąc je w pewnym stopniu podobnym do ciała mężczyzny:

zanik ten może wytworzyć wiele zwyrodniałych lub drażniących zmian w jej ciele po przekwitaniu kobieta może stać się podatna, w odróżnieniu od okresu wcześniejszego, na choroby serca oraz bolesne choroby kości

przekwitanie może prowadzić do gwałtownego zaniku funkcji umysłowych kobiety – do zwiększenia się tempa jej intelektualnego i psychologicznego starzenia się, jak również starzenia fizycznego.

Ten ponury obraz ma na szczęście jaśniejszą stronę. Istnieją dowody, że wymienione wyżej następstwa nie muszą być nieuniknione. Jeśli kobiety będą na nie uczulone i będą szukały wcześniej pomocy, będą mogły tym następstwom zapobiec i przezwyciężyć je.

Obiecującą stroną jest w rzeczywistości to, że przed młodymi kobietami otwiera się nowa era medycyny profilaktycznej. Nie wolno im biernie oczekiwać na okres zmniejszonego udziału w życiu, lecz muszą starać się czynnie lego uniknąć. W istocie nowa koncepcja mówi, że przekwitanie może być chorobą polegającą na niedoborze, podobnie jak cukrzyca czy niedoczynność tarczycy i że ten niedobór w przypadku przekwitania można zaspokoić podobnie jak w przypadku innych chorób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>