ZACHOWANIE DUCHA

Dzieci bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A wy. ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, !ecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie(Ef (>,! 4).

Istotne jest tu to. że len ostatni cytat z Pisma świętego poucza dzieci, aby słuchały rodziców, a jednocześnie przypomina ojcom o granicach dyscypliny. Podobny tekst znajdujemy w liście do KolOsan 3: 20-21: Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim: bo to jest mile dla Pana. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Inny mój ulubiony fragment Biblii jasno określa, że stosunki rodziców z dziećmi powinny być modelowane na wzór zależności między Bogiem a człowiekiem. Tę wzajemność charakteryzuje wielka miłość – miłość nie porównywalna z niczym innym w swojej delikatności i współczuciu. Ta miłość inspiruje życzliwego ojca do prowadzenia, kierowania, a nawet, kiedy to niezbędne, spowodowania pewnego bólu u dziecka, gdy jest to konieczne dla jego ostatecznego dobra. I zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was jako do synów:

Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan. tego karze, chloszcze zaś każdego, którego za .syn« przyjmuje. Trwajcież w karności! Boy obchodzi sic : wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił’.’

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>