ZACHOWANIE DUCHA CZĘŚĆ 2

Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali sic wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi. Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili: czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy.’

(Uwaga: zależność między dyscypliny a szacunkiem zauważono ponad 2.000 lat temu). Księga Przysłów obfituje w podobne zalecenia dla rodziców w sprawie znaczenia autorytetu i dyscypliny. Oto kilka cytatów:

„W sercu chłopięcym głupota sic mieści, rózga karności wypędzi ją stamtąd” (prz 22,15). „Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz – nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a od Szeolu zachowasz mu duszę” (prz 23 13 14)

„Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go – w porę go skarci”. (prz 13 24). „Rózga i karcenie udziela mądrości: pozostawiony sobie jest wstydem dla mat kr (przy 29 15).

„Karać syna, kłopotów ci to zaoszczędzi i pociechą twej duszy się stanie” (prz 29 17). Dlaczego Biblia tak zdecydowanie popiera autorytet rodzicielski? Czy jest to po prostu zaspokajanie kaprysów żądnych władzy dorosłych, jak przypuszczają niektórzy współcześni specjaliści? Nie! Przywództwo rodziców odgrywa ważną rolę w rozwoju dziecka! Ucząc się uległości wobec władzy kochających rodziców, dziecko uczy się ulegania innym formom władzy, z którymi spotka się w późniejszym życiu. Sposób w jaki dostrzega przewodnictwo rodziców ustala ton jego stosunków z nauczycielem, policją, sąsiadami, pracownikami. Te formy autorytetu są niezbędne w zdrowych stosunkach międzyludzkich. Bez szacunku wobec kierownictwa powstaje anarchia, chaos i zamieszanie w życiu wszystkich zainteresowanych. I wreszcie, oczywiście, szacunek dla ziemskiej władzy uczy dzieci poddać się dobrotliwemu autorytetowi samego Boga!

W tych i innych miejscach Biblia daje podstawę, na której możesz zbudować efektywną filozofię relacji rodzice – dziecko. Według mnie, odeszliśmy od norm, tak wyraźnie zarysowanych w Starym i Nowym Testamencie, a to odchylenie w postaci społecznych niepokojów kosztuje nas drogo. Samoopanowanie, uprzejmość, szacunek i pokój znów mogą być zamanifestowane w Ameryce, jeśli wróci się do tego ostatecznego źródła w naszych domach i szkołach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>