XX wiek zrodził pokolenie profesjonalistów część 3

Jeśli można by wymienione wyżej cele zagotować w bardzo wysokiej temperaturze aż pozostałyby tylko podstawowe składniki, wartości nie dałyby się zredukować i przetrwałyby bez żadnego szwanku.

– 1. Wiara w nieocenioną wartość i wagę życia ludzkiego we wszystkich jego wymiarach obejmujących nie narodzonych, starych, owdowiałych, opóźnionych w rozwoju umysłowym, brzydkich, fizycznie upośledzonych oraz każdy inny stan, w którym wyraża się człowieczeństwo od chwili poczęcia aż do śmierci,

– 2. Trwałe oddanie się instytucji małżeństwa jako trwałej relacji na całe życie, bez względu na próby, chorobę, zmiany finansowe czy napięcia emocjonalne, jakie mogą wystąpić,

– 3. Oddanie się zadaniu rodzenia i wychowania dzieci, nawet w przewróconym do góry nogami świecie, który w złym świetle przedstawia przywilej prokreacji.

– 4. Oddanie się ostatecznemu celowi życia – osiągnięciu życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zaczynając od własnej rodziny, a następnie wychodząc do cierpiącej ludzkości, która nie zna bożej miłości i ofiary. W porównaniu z lym nadrzędnym celem żadne inne działanie człowieka nie ma jakiegokolwiek sensu czy znaczenia.

Te cztery wartości życia chrześcijańskiego spotkały się w ostatnich latach z ostrym atakiem, jednakże filozofia ta pozostanie żywa jak długo oblicze ziemi zamieszkiwać będą wspólnie matki, ojcowie i dzieci. Z pewnością przeżyje ona humanizm oraz słabowite wysiłki ludzkości, by znaleźć swoje właściwe miejsce w naszym życiu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>