Wychowanie seksualne w domu i w szkole

Kiedy dzieci zaczynają się rozwijać seksualnie? Czy następuje to nagle w okresie dojrzewania? Nie. Pojawia się to na długo wcześniej. Być może najważniejszy fakt naukowy podany przez Freuda był stwierdzeniem, że dzieci nie są aseksualne. Zauważył, że odczuwanie satysfakcji seksualnej zaczyna się już w kołysce i po raz pierwszy związane jest zjedzeniem. Zainteresowania seksualne mają wpływ na zachowanie się w okresie dzieciństwa, chociaż hormony nie działają w pełni. Nie jest rzadkością, że czterolatek fascynuje się nagością i narządami płciowymi płci przeciwnej. Jest to ważny okres dla formowania się postaw seksualnych. Rodzice nie powinni okazywać szoku lub skrajnej dezaprobaty dla tego typu ciekawości, chociaż są zobowiązani do ograniczenia zbytniej aktywności między dziećmi. Uważa się, że wiele problemów seksualnych zaczyna się w okresie wczesnego dzieciństwa.

Kto powinien uczyć dzieci wiadomości o płci i kiedy należy zacząć taką naukę? Ci rodzice, którzy potrafią podołać właściwemu procesowi nauczania powinni uczyć swoje dzieci w domu. Pojawia się tendencja, aby wszystkie aspekty wychowania odebrać z rąk rodziców. Jest to niewłaś- ciwe, zwłaszcza w kwestii wychowania seksualnego, gdzie najlepsze podejście jest takie, by zacząć naukę we wczesnym dzieciństwie i utrzymywać przez lata postawę otwartości, szczerości i uczciwości wobec dziecka. Potrzebę informacji i wskazówek u dziecka, rzadko, kiedy można zaspokoić drogą niekonkretnej rozmowy zorganizowanej przez mających opory rodziców, gdy ich dzieci osiągną już wiek dojrzewania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>