Wstydliwość ma trzy zasadnicze źródła

Po pierwsze, jest ona wbudowana w naszą upadłą naturę ludzką. Po tym jak popełnili grzech w ogrodzie Edenu, oczy Adama i Ewy „otworzyły się i poznali, że są nadzy spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski” (Rdz 3,7). Jako potomkowie Adama w rozmaitym stopniu odziedziczyliśmy tę wrażliwość na punkcie naszego ciała.

Po drugie, wstydliwość jest owocem życia domowego w dzieciństwie. Ci, których nauczono kryć się pod przymusem przed wzrokiem pozostałych członków rodziny zachowują zwykle przesadną wstydliwość aż do relacji małżeńskich. Może to spowodować, że prawnie dozwolone przeżycia płciowe staną się wstydliwym obowiązkiem.

Trzecim źródłem skrajnej wstydliwości jest to, o którym pani wspomniała i jest ono prawdopodobnie najpotężniejsze. Ci. którzy wstydzą się swojego ciała mają silną motywację do tego, by je ukrywać. Siódmo- i ósmoklasistów napawa największym strachem to, że będą musieli rozebrać się i wziąć prysznic na oczach swoich rówieśników. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy są przerażeni tym, że mogliby zostać wyśmiani z powodu fizycznej niedojrzałości. To zakłopotanie pozostaje często w dorosłym wieku i rodzi silne poczucie niższości.

Jaką rolę odgrywa inteligencja w kształtowaniu poczucia własnej, godności u dorosłych? Czy z reguły zapominają oni o swoich kłopotach w szkole?

Ktoś powiedział, że „chłopiec jest ojcem mężczyzny” mając na myśli to, że dorośli są bezpośrednim owocem swojego własnego dzieciństwa. Dlatego wszystko co napisałem na temat poczucia godności własnej u dzieci odnosi się również do dorosłych. Wszyscy jesteśmy absolwentami szkolnej „fabryki niepowodzeń” i niewielu z nas udało się uciec stamtąd bez żadnego uszczerbku. Co więcej, nasza wartość osobista jest wciąż oceniana na podstawie inteligencji. Dr Richard Herrnstein, psycholog z Uniwersytetu Harvard przewiduje, że do Ameryki zbliża się obecnie system klasowy oparty na ilorazie inteligencji. Jest on przekonany, że wkrótce ludzie zostaną posegregowani w sztywne klasy intelektualne, które będą określać karierę zawodową, zdobywanie władzy oraz pozycję społeczną. Przewidywania dra Herrnsteina są oparte na dezintegracji rasowych i płciowych barier na drodze do seksu, tak że inteligencja pozostaje jedynym ważniejszym źródłem dyskryminacji w Ameryce. Nie zgadzam się w zupełności z dr. Herrnsteinem, aczkolwiek jestem pewien, że będziemy obserwować wzrastającą rolę zdolności umysłowych w budowaniu poczucia godności własnej w naszym stechnicyzowanym świecie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>