Więcej niż „krótki okres przejściowy”

Nie wszystkie kobiety mają kłopoty z dotkliwymi objawami przekwitania. Prawdę mówiąc, zanik funkcji jajników w procesie starzenia się występuje z ogromnym zróżnicowaniem i właśnie dlatego przekwitanie może pojawiać się w rozległym przedziale wiekowym. Kiedy się już pojawi, jajniki mogą nie ulec całkowitemu zamknięciu, lecz mogą nadal wydzielać pewną ilość estrogenugruczoły nadnerczy również produkują trochę estrogenu. Całkowita ilość estrogenu jest różna u poszczególnych kobiet. Podobnie różne są objawy.

W jednej z prac, opartej na badaniach 1000 kobiet, u 50.8%, nie zaobserwowano dotkliwych objawów. Spośród kobiet skarżących się na różne problemy 89.77,, mogło pracować jak zwykle bez konieczności przerwy, tylko 10.37,, kobiet było naprawdę niezdolnych do pracy w pewnych okresach.

W przeszłości leczenie było raczej konserwatywne. Stosowano zasadę, że ..zmiana życia” to po prostu okres przystosowania się, trwający od kilku miesięcy do dwóch lat, w którym ciało ma szansę dostroić się do nowej sytuacji, kiedy jajniki nie pełnią już tak czynnej roli.

Istotnym elementem terapii było uspokojenie, rozproszenie.obaw. Uważało się, że kobiety mogą łatwiej znieść okres adaptacji, jeżeli rozumieją, że przekwitanie jest stadium przejściowym i że wszelkie dolegliwości wkrótce znikną. Faktem jest, że wielu kobietom przyniosło to znaczną ulgę w ich zaburzeniach nerwowych i emocjonalnych, a nawet w gorących dreszczach, gdy usłyszały kilka zwykłych uspokajających słów od lekarza, którego darzyły zaufaniem i który nie żałował czasu na kojącą rozmowę z nimi.

W trudniejszych przypadkach stosowało się estrogen. Celem było krótkotrwałe stosowanie estrogenu, tylko w takiej ilości, jaka była potrzebna, by uspokoić rozdygotaną przysadkę. Następnie stopniowo zmniejszano dawki po to, by pomóc organizmowi łagodnymi etapami osiągnąć nową równowagę – krótko mówiąc, by złagodzić przeskok.

Ostatnio jednak pojawia się coraz więcej dowodów, że mamy do czynienia z czymś więcej niż krótkim okresem przejściowym, że jajniki, przez wydzielanie estrogenu, spełniają wiele ról, poza tym, że umożliwiają rozmnażanie się, i że ich zanik może mieć wpływ na resztę życia kobiety.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>