W jaki sposób rodzic „karze” dziecko nadpobudliwe?

W jalfci więc sposób dziecko ma być kontrolowane? Jakich rad można udzielić rodzicom dzieci mających ten problem? Poniżej podaję osiemnaście cennych wskazówek zaczerpniętych z bardzo pomocnej książki zatytułowanej The Hyperactire Chiid pióra dr Domeeny Renshaw.

– 1. W zasadach i dyscyplinie zachowaj uważną konsekwencję.

– 2. Twój własny glos ma być spokojny i opanowany. Złość to rzecz normalna, ale można ją opanować. Złość nie znaczy, że nie kochasz dziecka.

– 3. Usilnie staraj się zachować zimną krew zbierając siły do nadchodzącej burzy. Umiej rozpoznać wszelkie pozytywne zachowanie i reaguj na nie, jakkolwiek byłoby małe. Jeśli poszukasz dobrych rzeczy, znajdziesz ich kilka.

– 4. Unikaj nieustannie negatywnego podejścia: „Przestań”, „Nie rób”. „Nie”.

– 5. Oddzielaj zachowanie, które ci się nie podoba od osoby dziecka, które lubisz. Np. „Lubię ciebie, ale nie lubię, jak roznosisz bioto po całym mieszkaniu”

– 6. Ustal dla dziecka bardzo wyraźny plan dnia. Wyznacz godziny wstawania, jedzenia, zabawy, oglądania telewizji, nauki, obowiązków domowych, udania się na spoczynek. Przestrzegaj tego planu zachowując pewną elastyczność, nawet gdyby dziecko go zmieniało. Struktura ta stopniowo będzie go upewniała aż wreszcie będzie miał zastąpić ją swoją własną.

– 7. Nowe lub trudne zadania najpierw zademonstruj wykonując czynności z krótkimi, jasnymi, łagodnymi komentarzami. Powtarzaj tę lekcję aż dziecko się jej nauczy. Wykorzystuje się w ten sposób percepcję wzrokowo-sluchową dla wzmocnienia procesu uczenia się. U dziecka nadruchliwego ślady pamięci powstają w dłuższym czasie. Zachowaj cierpliwość i powtarzaj.

– 8. Spróbuj wydzielić dla dziecka pokój lub część pokoju, która byłaby jego specjalnym terenem. Unikaj jaskrawych kolorów i wyszukanych wzorów w wystroju. Prostota, spokojne barwy, minimalne nagromadzenie sprzętów i stolik do nauki ustawiony naprzeciwko pustej ściany z dala od rozproszeń dopomagają w skupieniu się. Dziecko nadruchliwe nie potrafi jeszcze odgrodzić się samo od nadmiernych bodźców.

– 9. Wykonuj tylko jedną czynność naraz: daj dziecku jedną zabawkę z zamkniętego pudełka kiedy maluje, zabierz ze stołu wszystko inne kiedy odrabia lekcje, wyłącz radio lub telewizję. Liczne bodźce uniemożliwiają mu skupienie uwagi na swoim głównym zadaniu. ..

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>