Używanie systemu nagród peniężnych

Oczywiście ta reguła nie zawsze potwierdza się, problem zależy od stopnia obawy dziecka, że poniesie klęskę i oceny przez nie własnych szans na pomyślność we współzawodnictwie. Jeśli ma dużo pewności siebie, może się zdarzyć, że wkracza na terytorium należące do dużego brata, zdecydowane osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Jednakże bardziej typową reakcją jest szukanie nowych dziedzin kompensacji, nie zdominowanych jeszcze przez rodzinną gwiazdę.

Jeśli wyjaśnia to zachowanie pani młodszej córki, rozsądne byłoby zaakceptowanie wyników w nauce nieco niższych od doskonałych. Nie każde dziecko pasuje do tego samego szablonu i nie powinniśmy zmuszać go, by pasowało.

Zalecał Pan w „Dare to Discipline” i „Hide or Seek”, abyśmy używali systemu nagród pieniężnych, by zachęcić dzieci do przyjęcia nowych obowiązków. To podejście bardzo pomogło i rodzina nasza funkcjonuje dużo lepiej. Jednakże wpadłam na pomysł ulepszenia tego systemu, co dało wspaniałe efekty, jeśli chodzi o moich dwóch chłopców w wieku sześciu i ośmiu lat. Aby zdobyć nagrodę za umycie zębów, posłanie łóżek, sprzątnięcie odzieży itd. obaj muszą wykonać poleconą pracę. Inaczej mówiąc, opodatkowuję ich obu za niepowodzenie któregokolwiek i nagradzam obu za wspólne sukcesy. Zrozumieli ideę wspólnej pracy dla osiągnięcia celu. Uczyniło to ich, w pewnym sensie, wspólnikami. Pomyślałam, że może Pana zainteresować takie podejście (ten fragment został wyjęty z listu przesłanego do mnie przez pomysłową matkę).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>