Ustanowienie właściwego systemu sprawiedliwości w domu część 2

Tak jak każdy system wymiaru sprawiedliwości, tak i ten wymaga respektowania przez dzieci przywództwa rodziców, chęci rodziców do pośredniczenia i okazjonalnego narzucenia woli lub ukarania. Jeśli to podejście jest nacechowane miłością, ton emocji w rodzinie może się zmienić od nienawiści do (co najmniej) tolerancji.

Moja starsza córka jest doskonałą uczennicą i zbiera piątki rok po roku. Jej młodsza siostra, będąca obecnie w szóstej klasie, jest całkowicie znudzona szkołą i nawet nie stara się o dobre oceny. Sprawa jest tym hardziej przykra, że prawdopodobnie młodsza dziewczynka jest zdolniejsza od starszej siostry. Dlaczego nie chce wykorzystać swoich zdolności?

Może być wiele przyczyn takiego braku zaiteresowania nauką, lecz proszę pozwolić mi zasygnalizować wyjaśnienie najbardziej praw- dopodobne. Dzieci często nie chcą współzawodniczyć, jeśli sądzą, że prawdopodobnie uplasują się na drugiej, a nie na pierwszej pozycji. Dlatego młodsze dziecko będzie pilnie unikać wyzwania do współzawodnictwa ze starszym dzieckiem w dyscyplinie, gdzie jest ono najsilniejsze. Jeśli pierwszy syn jest wspaniałym sportowcem, wtedy drugi syn może być bardziej zainteresowany kolekcjonowaniem motyli. Jeśli jedna córka jest pilnie ćwiczącą pianistką, to druga córka może tracić czas na randkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>