„Treść zweryfikowana innymi drogami”

Mam na myśli to, że „kierunek” wskazany mi we śnie powinien być potwierdzony przez inne otrzymywane przeze mnie wskazówki. Przy- puśćmy na przykład, że śniło mi się, że jestem powołany do Afryki jako lekarz misyjny. Zanim zacznę się pakować, powinienem wziąć pod uwagę kilka innych czynników: ..Czy mam odpowiednie kwalifikacje – wykształcenie, doświadczenie, zainteresowania? Czy otrzymałem jakieś bezpośrednie zaproszenie?”

John Wesley pisał w XIX wieku „Nie przypisuj niczego Bogu zbyt spiesznie. Niezbyt łatwo przypuszczaj, że sny, głosy, odczucia, wizje czy objawienia pochodzą od Boga. Mogą pochodzić od Niego. Mogą być zjawiskiem naturalnym. Mogą pochodzić od szatana. Dlatego nie dowierzaj każdemu duchowi, lecz sprawdzaj duchy, czy pochodzą od Boga.”

Jaki jest cel snów z naukowego i psychologicznego punktu widzenia? Sny wydają się mieć dwa podstawowe cele: są one odbiciem spełnienia pragnień, wyrażają rzeczy, za którymi tęsknimy po drugie, przewietrzają niepokoje i napięcia, których doświadczamy w życiu – na jawie. Pomagają one również utrzymać nas we śnie. gdy zbliżamy się do świadomości. Sny są dzisiaj przedmiotem dogłębnych studiów w laboratoriach eksperymentalnych, aczkolwiek ich natura wciąż jest raczej słabo zrozumiana.

Jeśli to, co czujemy jest tak niebezpieczne i niegodne zaufania, jak w takim razie możemy choćby poznać wolę bożą? Jak możemy odróżnić prowadzenie Ducha Świętego od chytrych, złych wpływów samego szatana?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>