Teoria biorytmów

Jesteśmy istotami biochemicznymi i nasze ciała najwyraźniej funkcjonują według regularnych schematów i rytmów. System reprodukcyjny kobiety funkcjonuje na przykład w cyklu dwudziestoośmiodniowym. a u mężczyzn wydają się funkcjonować mniej widoczne schematy. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety doświadczają dwudziestoczterogodzinnych oscylacji, które są przyczyną napięć związanych z podróżowaniem samolotem u osób, które mają zakłócenia ze swoim zegarem biologicznym.

Niestety to podejście stało się uzasadnieniem dla jeszcze jednej fałszywej teorii ludzkiego ciała i jego „fatum”. Kilka książek na temat biorytmów doprowadziło do poglądu, że data urodzenia człowieka może być użyta jako narzędzie do określenia dobrych i złych dni w jego dorosłym życiu. Nie ma ani skrawka dowodu na poparcie tego stwierdzenia.

W pańskich publikacjach poradniczych nie posługuje się Pan zbyt często cytatami z Pisma Świętego. Czy istnieje jakiś powód, dla którego nie cytuje Pan Pisma częściej?

Moje książki i nagrania powstawały w większości, kiedy byłem członkiem personelu Szpitala Dziecięcego w Los Angeles i pracowałem w Szkole Medycznej Uniwersytetu Południowej Kalifornii. To wymagało ode mnie akceptacji ze strony komitetu oceny publikacji, dokonu- jącego,przeglądu wszystkich publikacji napisanych przez pracowników. Aby uzyskać ich zatwierdzenie, byłem zmuszony bardzo luźno potraktować aspekt chrześcijański w moich książkach. Obecnie jesieni przekonany, że to właśnie Pan motywował ten „łatwy, chodliwy” styl, ponieważ moje książki zostały w jakiejś mierze przyjęte przez tych, którzy nie przeczytaliby bardziej tradycyjnej książki chrześcijańskiej. Ale bez względu na to, czy to było słuszne czy nie, miałem niewielką możliwość wyboru w tej sprawie. Chciałbym jednak podkreślić, że wszystkie moje poglądy pozostają w zgodzie z moim rozumieniem Pisma Świętego i czy są bezpośrednie odnośniki, czy też nie, kieruję się wszędzie wzorami biblijnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>