Teoria biorytmów część 2

Czy uważa Pan, że zasady biblijne oraz zasady psychologiczne (te ostatnie zaczerpnięte z doświadczenia, danych empirycznych itd.) mogą się nawzajem uzupełniać? Dr Gary Collins widzi współczesną psychologię jako naukę opartą na pięciu założeniach, w istocie swej humanistycznych i ateistycznych. Są to empiryzm, redukcjonizm, relatywizm, determinizm i naturalizm. Jeśli to stwierdzenie jest słuszne (ja nie mogę się z tym zgodzić), wówczas psycholog chrześcijański musi odrzucić pewną część wiedzy, którą otrzymuje w programach uniwersyteckich. Ja oczywiście musiałem to zrobić. Ale w zamian za to otrzymałem bogactwo informacji o ludzkiej naturze, pochodzących od Stwórcy ludzkości. Pismo Święte zawiera „podręcznik pracownika”, który okazał się dla mnie bardzo istotny z punktu widzenia psychologii. Odpowiadając wprost na pańskie pytanie – jest wiele przykładów doskonałej zgodności pomiędzy pojęciami psychologii tradycyjnej a nauką biblijną.

W jakich kluczowych punktach różnią się dzisiejsi psychologowie chrześcijańscy?

Terapeuci różnią się co do metod leczenia, podobnie jak specjaliści od technik rodzicielskich. Chciałbym jednak zaznaczyć, że w każdym zawodzie występują podobne różnice zdań. Zdania na temat kwestii rozważanych przez Sąd Najwyższy są często podzielone w stosunku 4 do 5. Lekarze nie zgadzają się co do każdego niemal pojęcia w medycynie, mimo że ich pacjenci zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z tych konfliktów. Dlatego zrozumiałe jest, że psychologowie – nawet psychologowie chrześcijańscy – wyciągają różne wnioski na temat złożonej psychiki ludzkiej. Zanim nasza znajomość zachowania ludzkiego stanie się pełniejsza wciąż będą występowały różnice poglądów między badaczami tego zachowania.

Czy zachęcałby Pan młodzież do traktowania psychologii jako powołania strategicznego z chrześcijańskiego punktu widzenia. Psychologia oferuje specjalną możliwość służby dla uczniów Chrystusa. Pamiętajmy, że ludzie często szukają pomocy specjalisty w okresie napięcia wewnętrznego, w znalezieniu odpowiedzi oraz kiedy są otwarci na nowe rozwiązania. Osiągnęli już taką podatność, że dobra rada może im być bardzo pomocna, a zła rada może ich zniszczyć. W mojej praktyce jest dla mnie wielką nagrodą to, że mogę reprezentować chrześcijański pogląd na małżeństwo, moralność, rodzicielstwo, szanując jednocześnie prawo jednostki do własnego wyboru. Praca psychologa chrześcijan- skiego jest cennym zawodem dla młodego wierzącego, pod warunkiem, że jego własna wiara jest dość mocna, aby mógł się przeciwstawić poglądom humanistycznym, z którymi zetknie się w czasie nauki. Jeśli zacznie iść na kompromis w swoich podstawowych przekonaniach, łatwo mógłby stać się ciężarem i przeszkodą dla wiary chrześcijańskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>