Teoria biorytmów

Często mówi się, że jednym z motywów studiowania psychologii jest pragnienie poznania siebie samego. Czy uważa Pan, że zna Pan siebie dość dobrze’.’ Nad jakimi rzeczami musi Pan wciąż pracować?

Wciąż jeszcze poznaję siebie i prawdopodobnie będę się tym zajmował aż do śmierci?. Borykam się też z dość pokaźną ilością rozmaitych słabości i braków, które chciałbym w sobie poprawić. Jest na przykład taka cecha wieku młodzieńczego zwana „potrzebą ego”, która czasami wyzwala się u mnie. Muszę też walczyć, jak wszyscy, o panowanie nad sobą i dyscypliną wewnętrzną, jednakże Bóg akceptuje mnie wraz z moimi niedociągnięciami i pomaga mi wprowadzić zmiany jakich od siebie wymagam.

Odnośnie pańskich argumentów dotyczących braku poczucia godności własnej, czy nie sądzi Pan, że biblijna nauka o grzechu pierworodnym mówi, że jesteśmy niżsi?

Absolutnie nie! Zostaliśmy stworzeni na obraz samego Boga. Powiedział On. źe każdy z nas jest wart więcej niż posiadanie całego świata i dlatego właśnie, że tak wiele znaczymy, Jezus nie obawiał się nazywać swoich naśladowców braćmi. Jesteśmy więc członkami rodziny Boga, a to jest ekskluzywne towarzystwo. Wierzę, że Pismo Święte uczy nas, abyśmy w pokorze chodzili przed Bogiem „jedni drugich uważając za wyżej stojących od siebie”, bez pogrążania się w rozpaczy i zwątpieniu w siebie. Nigdzie nie znajduję przykazania, abym nienawidził siebie oraz wstydził się siebie i żywił do siebie odrazę. Niestety jednak znam wielu chrześcijan, których niszczą uczucia niższości, a w dodatku niektórzy przejęli to przekonanie o własnej bezwartościowości z nauki Kościoła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>