Sześciolatek musi uczyć się czytać

Ponieważ aparat wzrokowy u ludzi podlega najpóźniej myelizacji, wasze niedojrzałe dziecko nie ulega, być może, procesowi niezbędnemu do rozwoju. Zatem takie dziecko, które jest wyjątkowo niedojrzałe i nieskoordynowane, może być neurologicznie nieprzygotowane do intelektualnego zadania czytania i pisania. Bodźce wzrokowe muszą być przesłane do mózgu bez zniekształceń, gdzie mają być zinterpretowane i zatrzymane w pamięci. Nie wszystkie sześciolatki są wyposażone w system umożliwiający wykonanie tych zadań.

Niestety, nasza kultura dopuszcza kilka wyjątków lub dewiacji od ustalonego programem rozwoju. Sześciolatek musi uczyć się czytać, gdyż w przeciwnym razie stanie wobec konsekwencji porażki.

Moje dziecko ma znów duże kłopoty w szkole. Psycholog stwierdził, że jest „powolnym uczniem” i że prawdopodobnie zawsze będzie miał takie kłopoty. Proszę mi wyjaśnić, co znaczy być „powolnym uczniem”?

Jest to dziecko, które ma kłopoty z nauką w szkole i zwykle uzyskuje od 70 do 90 punktów w testach na inteligencję. Takie dzieci stanowią ponad 20y„ populacji. Pod wieloma względami takie dzieci są poddane poważnej próbie sił w szkole. Szczególnej troski wymagają dzieci, których iloraz inteligencji zawiera się między 70 a 80. Są one rzeczywiście skazane na kłopoty w szkole. W większości szkół nie ma dla nich specjalnego nauczania, chociaż w zasadzie nie różnią się od dzieci opóźnionych w rozwoju. Dziecko „opóźnione” z ilorazem inteligencji 70 wymagałoby prawdopodobnie bardziej specjalistycznego programu edukacyjnego, polegającego na uczęszczaniu do liczbowo klas mniejszych, prowadzonych przez specjalnie szkolonych nauczycieli i przy pomocy środków audio-wizualnych. Natomiast wolno uczące się dziecko z ilorazem 80 nie będzie mogło skorzystać z tych form nauczania. Musi ono walczyć w normalnej klasie z innymi uczniami, którzy są zdolniejsi od niego. Atmosfera rywalizacji tworzy zwycięzców i zwyciężonych. Tym. który przegrywa, jest zwykle wolno uczący się uczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>