Sugestia Gordona

Właściwy autorytet, na zasadzie kontrastu, bywa określany jako pełne miłości przewodzenie. Bez tych. którzy decydują i tych, którzy są tym decyzjom podporządkowani, nastąpiłby chaos i bałagan w stosunkach między ludźmi. Pełne miłości kierowanie jest klejem, łączącym porządek społeczny i jest absolutnie niezbędne dla zdrowego funkcjonowania rodziny.

Czasem mówię do dziecka: „Ryan, jesteś zmęczony ponieważ wczoraj zbyt późno poszedłeś spać. Chcę, abyś wymył zęby i założył piżamę”. Moje słowa mogą brzmieć jak sugestia, ale Ryan będzie na tyle rozsądny by pamiętać, kto je wypowiedział. Jeśli jest to przypadek władzy rodzicielskiej według definicji dra Gordona, niech tak będzie. Nie zawsze mam czas na negocjację, ani też nie czuję się zobowiązany za każdym razem walczyć o kompromis. Mam władzę, aby czynić to, co uważam za najlepsze dla Ryan’a. Czasem oczekuję od niego, aby nie negocjował lecz słuchał. I co jest szczególnie ważne – jego uczenie się ulegania pełnemu miłości kierownictwu to świetny trening dla późniejszego uczenia się uległości wobec pełnej miłości władzy Boga. Różni się to wyraźnie od władzy wynikającej z faktu przewagi nad dzieckiem.

Co Pan sądzi o sugestii dra Gordona, aby zwracać się do kogoś w pierwszej osobie zamiast w drugiej. Zwracając się do kogoś w pierwszej osobie przekazujemy mu prośbę łub żądanie i nie jesteśmy przy tym obraźliwi, na przykład: „Diano, przykro mi, kiedy nasi sądziedzi widzą bałagan w twoim pokoju. Chciałbym, abyś posprzątała”. Zwracanie się per „ty”, atakuje często osobowość adresata wypowiedzi i ustawia go w defensywie: „Dlaczego nie wyniosłaś śmieci? Słowo daję Diano, robisz się z dnia na dzień coraz bardziej niedbała i mniej odpowiedzialna!” Zgadzam się z drem Gordonem,że pierwsza metoda porozumiewania jest na ogół lepsza niż druga i w tym tkwi mądrość jego zalecenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>