Stosowanie systemu nagród za właściwe zachowanie

Moje dwie adoptowane córki są siostrami. Miały sześć i osiem łat, gdy wzięliśmy je do siebie w zeszłym miesiącu. Przystosowały się dość dobrze do naszego domu i żywo reagują na naszą miłość. Jednakże było wiele zaniedbań w ich wychowaniu: nie nauczono ich używać widelca, a więc łapią jedzenie rękoma. Zostawiają nie dokręcony kran, nie wieszają wilgotnych ręczników i nigdy nie umyłyby zębów, gdybym nad nimi nie stała. Jak mogę je nauczyć, by odpow iadały za siebie, tak jak inne dzieci w ich wieku?

Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi przy uczeniu dzieci odpowiedzialności jest stosowanie systemu nagród za właściwe zachowanie. System, przy pomocy którego wywołuje się motywacje nazywa się „prawem wzmocnienia” opisanym przez pierwszego psychologa, wychowawcę E.L. Thorndike’a. Mówi ono: „Zachowanie, które powoduje osiągnięcie pożądanych rezultatów powtórzy się”. Inaczej mówiąc, jeśli jednostce podoba się to co następuje jako wynik jej zachowania, będzie się starała powtórzyć to działanie. Jeśli nowa sukienka Sally zostanie przyjęta przez chłopców z aprobatą pierwszego dnia, gdy ją włoży, będzie się ona starała często tę sukienkę nosić. Jeśli Pancho wygra mecz grając jedną rakietą tenisową, a przegra grając drugą, będzie wola! tę rakietę, przy pomocy której odniósł sukces. Ta zasada jest rozbrajająco prosta, lecz ma ogromne znaczenie dydaktyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>