Stosowanie nagród i kar w zależności od postaw dziecka

Celem pracy z takim dzieckiem jest określenie koniecznych zmian, a następnie wzmocnienie ich, kiedy tylko się pojawią. Niestety, postawa jest pojęciem abstrakcyjnym, którego sześcioletnie dziecko nie potraii w pełni zrozumieć. Potrzeba zatem systemu, który rozjaśni „przedmiot” jego myślenia. W tym celu przedstawiam kartę postaw (patrz wykresy), która tłumaczy te subtelne mechanizmy za pomocą konkretnych wielkości liczbowych. Należy zauważyć: systemu stąd wynikającego nie stosuje się do dziecka, które ma tylko jeden zły dzień, albo objawia okresowe przykre zachowanie związane z chorobą, zmęczeniem lub warunkami otoczenia. Jest to raczej pożyteczne narzędzie w przypadku ciągłej, negatywnej postawy dziecka, świadomego tego problemu. Kartę postaw należy przygotować w wielu egzemplarzach, ponieważ na każdy dzień potrzebna jest jedna karta. Należy postawić krzyżyk (x) w odpowiednim polu, dla każdej kategorii zachowania, a następnie dodać wieczorem wszystkie „zarobione” punkty. Chociaż len proces oceny dziecka ma charakter obiektywny, jest oczywiste, że rodzice mogą wpłynąć na wynik przewidując go z góry. Mogą pragnąć, aby ich dziecko otrzymało 18 punktów pierwszego wieczoru i osiągają to przez pominięcie kary. Muszę podkreślić, że system zawiedzie, jeżeli niegrzeczne dziecko nie otrzyma kary. na którą zasłużyło lub jeśli jego dążenie do poprawy zachowania nie spotka się z aprobatą rodziny.

Nasza metoda nie jest niczym więcej jak stosowaniem nagród i kar w zależności od postaw dziecka tak, aby ono to zrozumiało i zapamiętało. Dla dziecka, które nie w pełni rozumie pojęcie liczby, pomocne mogłoby się okazać przedstawienie sumy punktów na wykresie, co zamieszczamy poniżej. Nie spodziewam się, że każdy oceni ten system lub zastosuje u siebie w domu. Jestem pewien, że rodzice dzieci łatwych będą się zastanawiać czy to w ogóle jest potrzebne.

Jednakże matki i ojcowie dzieci trudnych zrozumieją tę metodę szybko. Zastosują ją albo nie, w zależności od sytuacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>