Sprzeciw wobec kary cielesnej

Sprzeciw wobec kary cielesnej można wyjaśnić za pomocą czterech ogólnie znanych argumentów, opartych na błędach i niezrozumieniu zagadnienia. Pierwszy argument prezentuje stwierdzenie dra Valusek’a zakładające, że sprawianie lania uczy bić i ranić innych. Przedstawia ono karę cielesną jako wrogi atak fizyczny rozzłoszczonego rodzica, którego celem jest uszkodzenie lub zadanie rany małej ofierze. Trzeba przyznać, że ten rodzaj przemocy występuje regularnie w konfliktach między pokoleniami i wpływa on wyjątkowo destrukcyjnie na dzieci. Jednakże kara cielesna w ręku kochającego rodzica jest zupełnie inna zarówno w swoim założeniu jak i wykonaniu. Służy jako narzędzie, za pomocą którego szkodliwe zachowanie jest hamowane, a nie jest usiłowaniem wyrządzenia krzywdy jednej osobie przez drugą. Pierwsze jest wyrazem miłości drugie wyrazem wrogości.

Odpowiedziałem na argument dra Valusek’a w mojej poprzedniej książce pt. Hide or Seek (Zabawa w chowanego) ukazując rolę niewielkiego bólu w uczeniu dzieci, by zachowywały się odpowiedzialnie: „Ci sami specjaliści mówią również, że dawanie klapsów uczy wasze dziecko bić innych, czyniąc je osobą gwałtowną. Nonsens! Jeśli wasze dziecko kiedykolwiek dotknęło ręką gorący piecyk, można się założyć, że nigdy rozmyślnie nie uczyni tego ponownie. Nie staje się osobą bardziej gwałtowną, ponieważ sparzyło się o piec. W rzeczywistości odczucie bólu było wartościową lekcją. Podobnie, jeśli dziecko spadnie z wysokiego krzesła, przytnie sobie palec w drzwiach lub zostanie ugryzione przez złego psa, uczy się o fizycznych niebezpieczeństwach tego świata. Te obicia i siniaki w okresie dzieciństwa są elementami, za pomocą których natura uczy go, że należy szanować otaczający nas świat lizyczny. Nie niszczą one jego poczucia własnej godności. Nie czynią go złośliwym. Po prostu zapoznają go z rzeczywistości. W podobny sposób odpowiednie lanie otrzymane od kochającego rodzica w momencie nieposłuszeństwa, jest taką samą nauką. Mówi mu, źc są nie tylko fizyczne niebezpieczeństwa. których trzeba unikać, lecz że musi również omijać pułapki społeczne (samolubstwo, nieposłuszeństwo, nieuczciwość, nieuzasadniona agresja itp.)”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>