Sprawianie lania: kiedy, jak i dlaczego? Część 2

Tej wiosny miałem przypadek ośmioletniej dziewczynki, która była wielokrotnie wykorzystywana seksualnie przez ojca alkoholika od piętnastego miesiąca życia. Jakaż to straszna tragedia! Inne dziecko w Los Angeles zostało oślepione przez matkę, która dokonała tego przy pomocy żyletki. Czy można sobie wyobrazić życie ze świadomością, że twoje kalectwo jest rezultatem rozmyślnego czynu dokonanego przez własną matkę?

Inne małe dziecko w naszym mieście zostało wyrzucone z samochodu na zatłoczonej jezdni i pozostawione przez osiem czy dziewięć godzin uczepione łańcucha oddzielającego pasma ruchu. Stopy innego dziecka przytknięto za karę do gorącego żelazka.

Akurat ostatnio, w przeglądzie wiadomości nadawanym przez naszą wewnętrzną radiostację biurową powiedziano o znalezieniu dziesięcioletniej dziewczynki, powieszonej za stopy w garażu rodziców. Tego rodzaju makabryczne historie są aż nazbyt dobrze znane tym z nas. którzy pracują z dziećmi. W rzeczywistości jest bardzo prawdopodobne, że jakieś dziecko o kilometr lub dwa od twojego domu jest maltretowane w ten, czy inny sposób. Brian G. Fraser, adwokat w National Centre for Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect (Narodowe Centrum Zapobiegania i Postępowania w Przypadkach Maltretowania i Zaniedbywania Dzieci), napisał: Maltretowanie dzieci kiedyś uważane za problem biedoty i uciskanych występuje w każdym segmencie społeczeństwa i może być w danym kraju główną przyczyną przypadków śmierci wśród dzieci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>