Słowa Jezusa wiszącego w agonii na krzyżu

Przypomnijmy sobie słowa Jezusa wiszącego w agonii na krzyżu, podczas gdy żołnierze rzymscy, którzy go tam umieścili szydzili z Niego. Spojrzał na nich z góry i powiedział: „Ojcze, przebacz im”. Moglibyśmy zapytać Dlaczego nie mielibyśmy ich obwinić” i słyszymy Jego odpowiedź: nie wiedzą, co czynią. Jezus nie pociągnął ich do odpowiedzialności za największą zbrodnię w historii ludzkości, ponieważ przestępcy ci byli nieświadomi zła, które uczynili.

Z wielką ulgą spoczywam w tej samej relacji do Boga. Jestem pewien, że są chwile, gdy robię coś wręcz przeciwnego do woli Boga. W moich ludzkich uwarunkowaniach – w niepełnym zrozumieniu – niewątpliwie nie dorastam do tego co On uważa za najlepsze dla mojego życia. Ale wierzę, że mój miłosierny Ojciec sądzi mnie zgodnie z wyrazem mojej woli. Kiedy powiedział mi, czego ode mnie wymaga, ja zaś odmawiam posłuszeństwa, wówczas staję przed Nim bez żadnego usprawiedliwienia.

Jeśli jesteśmy naprawdę winni wobec Boga Wszechmogącego, wina nasza będzie potwierdzona przez wszystkie trzy „wydziały” umysłu. W pewnym sensie funkcjonują one jako system kontrolny – podobny do tego, jaki ustanowiliśmy dla wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej działalności rządu Stanów Zjednoczonych. Każdy dział współpracuje z pozostałymi dwoma i nie pozwala im uzyskać przewagi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>