Skutki uboczne terapii estrogenowej część 2

Niektórzy lekarze stosują połączenie estrogenu z androgenem, męskim hormonem płciowym. Przyjmowanie androgenu zaś przynosi często inny dobry skutek zwiększa ogólne dobre samopoczucie. Ale stosunek estrogenu do androgenu może mieć wartość krytyczną. O ile porcja dwudziestu jednostek androgenu na jednostkę estrogenu okazuje się korzystna dla większości kobiet, powoduje ona jednak u około 20’/,, kobiet owłosienie, a zwłaszcza zarost twarzy. Niektórzy lekarze odkrywają ostatnio, że stosunek dziesięć do jednego jest skuteczny, a jednocześnie zmniejsza wypadki owłosienia.

Wyraża się nadzieję, że badania farmaceutyczne w dziedzinie hormonów, obecnie intensywnie prowadzone, pozwolą wkrótce na wytworzenie nowych związków syntetycznych nie przynoszących niepożądanych efektów.

Ważnym pytaniem stawianym dzisiaj przez ginekologów jest to, jak wiele kobiet potrzebuje leczenia hormonalnego. Niektórzy lekarze są przekonani, że każda kobieta powinna być poddana leczeniu estrogenem i to nie tylko w czasie przekwitania, ale przez resztę życia. Uważają oni przy tym, że nie powinno się jednocześnie rezygnować z innych form opieki medycznej. Wyjaśnianie, uspokajanie, kontrolowanie diety i ciężaru ciała, zastosowanie środków uspokajających oraz innych leków – wszystko to powinno mieć miejsce w zależności od indywidualnego przypadku. Lekarze ci widzą przekwilanie jako początek stanu niedobo- ru estrogenu, wymagającego długoterminowego leczenia estrogenem, podobnie jak cukrzyca i inne stany niedoboru wymagają ciągłego leczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>