Seks jest związany z przeżyciem narodu

Seks jest związany z przeżyciem narodu, ponieważ energia utrzymująca ludzi razem jest z natury energią płciową. Fizyczne przyciąganie się kobiet i mężczyzn sprawja, Że zakładają oni rodzinę i wkładają swoje siły w jej budowę. To właśnie przyciągająca ich wzajemnie energia zachęca ich do pracy, oszczędzania, trudzenia się po to, by zapewnić swoim rodzinom przeżycie. To właśnie ta energia dostarcza im bodźca do wychowywania zdrowych dzieci i przekazywania wartości z pokolenia na pokolenie. Popycha ona człowieka do pracy, gdy chętniej by się bawił. Sprawia, że kobieta oszczędza, gdy wolałaby raczej wydawać. Krótko mówiąc, płciowy aspekt naszej natury – pod warunkiem, że uwolniony jest wyłącznie w rodzinie – stwarza stabilność i odpowiedzialność, których nie sposób osiągnąć w żaden inny sposób. Jeśli naród składa się z miliona oddanych sobie nawzajem, odpowiedzialnych ognisk rodzinnych, całe społeczeństwo charakteryzuje się stałością, odpowiedzialnością i sprężystością.

I odwrotnie, nie ograniczone uwalnianie energii płciowej poza granicami rodziny grozi potencjalną katastrofą. Ta sama siła, która wiąże naród razem staje się wówczas czynnikiem jego własnego wyniszczenia. Można to zilustrować na przykładzie analogii między energią płciową w komórce rodzinnej a energią fizyczną w jądrze małego atomu. Elektrony, neutrony i protony są utrzymywane w stanie delikatnej równowagi dzięki sile elektrycznej wewnątrz każdego atomu. Ale gdy ten atom i jemu podobne zostaną rozbite przez rozszczepienie jądra (jak w bombie atomowej), energia, która zapewniała równowagę wewnętrzną zostaje wówczas uwolniona z niewiarygodną mocą niszczenia. Istnieją wystarczające powody by wierzyć, że to porównanie między atomem a komórką rodzinną jest więcej niż przypadkowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>