Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci – kontynuacja

Czy mógłby Pan bardziej szczegółowo wyjaśnić proces kompensacji? Jaki jest jego związek z brakiem poczucia własnej wartości?

Nieuświadomione rozumowanie kompensującego jest następujące: Nie zgadzam się na utopienie w morzu poczucia niższości. Mogę osiągnąć odpowiedniość przez sukces, jeśli się będę bardzo o to starał. Dlatego włożę całą moją energię w koszykówkę (lub malowanie, szycie, politykę, skończenie szkoły, ogrodnictwo, macierzyństwo, kupiectwo, a u dziecka – w szkołę podstawową, grę na pianinie lub piłkę nożną).

Ten rodzaj kompensacji dostarcza energii emocjonalnej właściwie dla każdego rodzaju pomyślnych zachowań ludzkich, jak to opisano wcześniej. W słynnej pracy Victora i Miłdred Goertzel, zatytułowanej Cradles of Eminence (Kołyski sławy) badano pochodzenie czterystu ludzi, którzy odnieśli duże sukcesy w życiu. Te czterysta osób to były jednostki, którym wyjątkowo się powiodło. Byli to mężczyźni i kobiety, których nazwiska są znane, gdyż byli błyskotliwi i wybitni w swoich dziedzinach (Churchill, Gandhi, Roosevelt, Schweizer, Einstein, Freud itd.). Dokładne badania domów, w których spędzili wczesny okres życia przyniosły pewne zadziwiające odkrycia:

– 1) trzy czwarte dzieci cierpiało z powodu niedostatku, rozbitego domu, niechęci, zaborczości, zrażenia lub dominacji rodziców, z powodu trudności finansowych, upośledzeń fizycznych, lub niezadowolenia rodziców ze szkolnych niepowodzeń dzieci lub wyboru zawodu

– 2) siedemdziesięciu czterech z osiemdziesięciu pięciu autorów powieści i sztuk scenicznych i szesnastu spośród dwudziestu poetów pochodziło z domów, gdzie jako dzieci widzieli emocjonujące dramaty psychologiczne grane przez rodziców

– 3) upośledzenia takie jak ślepota, głuchota, kalectwo, choroba, brzydota, niski wzrost, nadwaga czy wada wymowy występowało w dzieciństwie u ponad jednej czwartej badanych osób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>