Rozsądek

Nigdy nie można udowodnić spraw wiary one zawsze muszą być „poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” {Hbr 11, I), Niemożliwością byłoby skłonić sceptyka, aby uznał, że Bóg miał wpływ na sprzedaż mojego domu, podobnie jak ten sam niewierzący wątpiłby w moje doświadczenie nawrócenia, poprzez które stałem się chrześcijaninem. Widzi Pan to nie ogłoszona sprzedaż domu przekonała mnie, że Bóg miał swój udział w tej sprawie – lecz to. że spotkałem się z Nim na klęczkach w modlitwie, prosząc Go o konkretne prowadzenie i kierunek. Mam powody, aby wierzyć, że troszczy się On o mnie i o moją rodzinę i że wysłuchuje mnie, gdy wzywam Jego pomocy. Dlatego moja interpretacja tego wydarzenia opiera się nie na faktach, lecz na wierze. Doświadczenia duchowe zawsze muszą spoczywać na tym fundamencie.

Czy mogą wystąpić takie przypadki, że po zastosowaniu czterech testów Knappa chrześcijanin nadal ma wątpliwości co do prowadzenia Pana? Czy też oddany chrześcijanin zawsze dokładnie wie, czego chce od niego Bóg?

Pańskie pytanie należy do tych, którym rzadko stawia się czoło w książkach poświęconych woli bożej, ale myślę, że musimy odpowiedzieć na nie wprost. Sądzę, że w życiu większości wierzących są chwile, w których panuje zamieszanie i niejasność. Jak mógł na przykład czuć się Job, gdy jego świat zaczął trzeszczeć i walić się? Członkowie jego rodziny zachorowali i poumierali, jego bydło zostało wytracone, a on sam został od stóp do głowy pokryty wrzodami. Ale najcięższe w tym wszystkim było to, że nie mógł odnaleźć w tych okolicznościach żadnego sensu duchowego. Wiedział, że nie zgrzeszył, mimo oskarżeń swoich „przyjaciół”, a jednak Bóg musiał mu się wydawać odległy o milion kilometrów. W pewnym momencie powiedział: „Obym ja wiedział, gdzie można Go znaleźć, jak dotrzeć do Jego stolicy?” (Job 23, 3). „Pójdę na wschód: tam Go nie ma, na zachód – nie mogę Go dostrzec. Na lewo sieje zniszczenie – nie widzę, na prawo się kryje – nie dojrzę” (Job 23, 8-9).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>