Rożnice między płciami – rozwinięcie

Twierdzi Pan w swoich książkach, że kobiety i mężczyźni w odmienny sposób budują swoje poczucie godności własnej. Czy mógłby Pan wyjaśnić, na czym polega owa odmienność?

Mężczyźni i kobiety posiadają taką samą potrzebę poczucia własnej wartości i przynależności, ale z reguły podchodzą do tych potrzeb pod innym kątem, zwłaszcza jeśli kobieta jest pełnoetatową gospodynią domową. Mężczyzna czerpie swoje poczucie wartości przede wszystkim z opinii, jaką zdobył sobie w środowisku zawodowym. Satysfakcji emocjonalnej dostarczają mu osiągnięcia w pracy, uzyskanie niezależności finansowej, nabycie wysoko cenionej umiejętności, kierowanie innymi, bycie „szefem” lub miłość i uznanie jego pacjentów, klientów czy współpracowników. Mężczyzna odnoszący sukcesy w tych dziedzinach nie jest zależny od żony jako swej głównej tarczy przeciwko poczuciu niższości. Oczywiście odgrywa ona ważna rolę jako jego towarzyszka i umiłowana kobieta, ale nie stanowi ona podstawy w kształtowaniu jego szacunku do siebie na co dzień.

W przeciwieństwie do tego gospodyni domowa widzi swoje małżeństwo od innej strony. Nie są jej dostępne „inne” źródła poczucia godności własnej, z których normalnie czerpie jej mąż. Potrafi ona ugotować dobry obiad, ale z chwilą gdy zostanie on zjedzony, rodzina może nawet nie pamiętać, by zań podziękować. Jej obowiązki domowe nie przynoszą jej uznania społeczeństwa i raczej nie zdobędzie ona pochwały za jakość swojej techniki odkurzania. Dlatego im większa staje się jej izolacja, tym większą rolę będzie odgrywał jej mąż w budowaniu jej poczucia samorealizacji, pewności siebie oraz dobrego samopoczucia. Wyraźmy to w postaci dogodnego uproszczenia: mężczyźni mają poczucie własnej godności, gdy są szaiiowtini kobiety czują swą wartość, gdy są kuchane. Być może to właśnie jest najważniejsza różnica osobowościowa między obiema płciami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>