Rok 1960 i oznajmienie światowych astrologów – rozwinięcie

To nie jest wyłącznie moja opinia na ten temat, która zresztą nie jest tak istotna. Ale jest to najwyraźniej pogląd samego Boga, raz po raz wyrażany w Jego Świętym słowie. Następujące dwa cytaty z Pisma Świętego niechaj posłużą jako podsumowanie bożych przykazań dla nas odnośnie praktykowania astrologii i czarów:

„Słuchajcie słowa, które Jahwe mówi do was, dom Izraela! To mówi Jahwe: „Nie przyswajajcie sobie postępowania narodów ani nie obawiajcie się znaków niebieskich, mimo że obawiają się ich narody. Albowiem to, co wzbudza lęk narodów, jest niczym, jako że jest drewnem wyrąbanym w lesie, zrobionym dłutem rękami rzeźbiarza” (Jer 10, 1-3).

„Trwajcie przy twoich zaklęciach i przy mnogich twych czarach, którymi się próżno trudzisz od swej młodości. Może zdołasz odnieść korzyść? Może zdołasz wzbudzić postrach? Masz dosyć mnóstwa twoich doradców! Niechaj się stawni, by cię ocalić, owi opisy wacze nieba, którzy badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się tobie wydarzyć. Oto, będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy płomieni. Nie będą to węgle do ogrzewania, to nie ognisko, by przy nim posiedzieć. Tacy będą dla ciebie twoi czarownicy, z którymi się próżno trudzisz od młodości. Każdy sobie pójdzie w swoją stronę, nikt cię nie ocali” (Iz 47, 1 2 15).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>