Rodzice i ich wizyty u specjalistów

Ten niepokój sprawia, że rodzice pędzą po informacje i radę do „specjalistów”. Zwracają się do pediatrów, psychologów, psychiatrów i wychowawców szukając odpowiedzi na swoje pytania związane ze złożonością funkcji rodzicielskich. Dlatego coraz większa liczba dzieci amerykańskich w ciągu ostatnich czterdziestu lat jest wychowywana według wskazań specjalistów. W istocie żaden inny kraj na ziemi nie wprowadził w życie osiągnięć psychologii dziecięcej oraz propozycji specjalistów do spraw rodziny w większym stopniu niż Stany Zjednoczone.

Powinniśmy teraz zapytać:. „Jakie są owoce tego wpływu specjalistów?” Należałoby spodziewać się, że zdrowie psychiczne naszych dzieci powinno być lepsze niż zdrowie dzieci wychowywanych w krajach nie posiadających takich udogodnień technicznych. Ale tak nie jest. Wśród młodych panują i wciąż pogłębiają się takie procesy, jak: przestępczość nieletnich, nadużywanie narkotyków, alkoholizm, usuwanie ciąży, choroby psychiczne i samobójstwa. Na rozmaite sposoby spartaczyliśmy sprawę jako rodzice! Oczywiście nie byłbym tak naiwny, by obarczać winą za te wszystkie bolączki złe rady „specjalistów”, ale jestem przekonany, że odegrali oni jakąś rolę w powstaniu tego problemu. Dlaczego? Ponieważ ogólnie rzecz biorąc zwolennicy becha- wioryzmu w nauce nie pokładają zaufania w etyce judeochrześcijańskiej oraz zlekceważyli mądrość zawartą z tej bezcennej tradycji!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>