Realizacja pragnień i tęsknot dzieci

Jakie to ciekawe, pomyślałem, że największe pragnienie tego chomika przyniosłoby mu nagłą i gwałtowną śmierć. Brakowało mu po prostu perspektywicznego spojrzenia, aby uzmysłowić sobie szaleństwo swoich pragnień. Odniesienie powyższej sytuacji do ludzkich doświadczeń jest aż nadto oczywiste, tak że pokiwałem jedynie w milczeniu głową, gdy dramat zwierzęcia przemówił do mnie.

Są sytuacje, kiedy realizacja pragnień i tęsknot dzieci okazałaby się dla nich szkodliwa lub katastrofalna. Wolałyby chodzić późno spać, nie odrabiać lekcji i oglądać tylko programy telewizyjne. W późniejszych latach, nie dostrzegałyby niczego szkodliwego w narkotykach, przedwczesnym życiu płciowym, nieustających zabawach i uciechach. Podobnie jak chomikowi brakuje im „perspektywy”, by dostrzec niebezpieczeństwa czyhające w cieniu. Niestety, wielu młodych ludzi zostaje zniszczonych, zanim poznają, że popełnili fatalny błąd.

Moja myśl podążała dalej w kierunku stosunku do Boga i prób. jakie Mu w modlitwie przedkładamy. Dziwię się, jak często prosiłem Go o otworzenie mojej „klatki”, nie oceniając stopnia niebezpieczeństwa. Postanowiłem przyjmować Jego negatywne odpowiedzi z większą uległością. Wracając do pytania, powtarzam, że moje decyzje dotyczące dzieci nie odzwierciedlają nieskończonej mądrości. Są one wynikiem miłości i pragnienia, aby czynić jak najlepiej. Ostateczny rezultat powierzam każdego dnia życia – Bogu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>