Radzenie sobie z kompleksami u dzieci część 2

Tego rodzaju sprawy są dla dziecka bardzo bolesne. Dlatego też uważam, że obowiązkiem rodziców, w miarę ich możliwości finansowych, jest wyeliminowanie tych usterek, które powodują u dziecka największe kompleksy. Zgadza się z tym dr Edward Podolsky, psychiatra w Kings Couty Hospital w Nowym Jorku. Radzi on, by deformacje fizyczne były korygowane, o ile to jest możliwe, zanim dziecko pójdzie do I klasy. W późniejszym okresie wpływ rówieśników staje się głównym czynnikiem w kształtowaniu jego obrazu własnej osoby.

My rodzice musimy postępować bardzo ostrożnie. Podczas gdy pomagam mojemu dziecku konkurować w tym świecie. muszę również nauczyć je, że wartości tego świata są przemijające i niewiele warte. Wyjaśnienie dwóch przeciwnych sobie stron tego medalu wymaga sportowych umiejętności i taktu. Jak mogę skłaniać moją córkę, by uczesała ładnie włosy, a następnie powiedzieć jej: „Uroda nie ma znaczenia”? Istotne w tej sytuacji jest rozpoczęście bardzo wcześnie pouczania dziecka o tym, jakie są prawdziwe wartości w życiu: miłość do wszystkich ludzi, dobroć, prawość, bycia godnym zaufania, prawdomówność, oddanie Bogu itd. Atrakcyjność fizyczna jest niejako częścią gry towarzyskiej, do jakiej jesteśmy zmuszeni. Ponieważ świat jest naszym boiskiem, nie możemy całkowicie ignorować zasad gry. Ale czy grając trafimy do celu, czy nie, możemy cieszyć się myślą, że sam baseball nie ma takiego dużego znaczenia. W tym leży źródło ufności, pozwalające dziecku na zachowanie spokoju

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>