Przyzwalanie jest terminem względnym – wyjaśnieie

Gdy używam terminu przyzwolenie odnoszę go do braku efektywnej władzy rodzicielskiej, dającej dziecku w rezultacie możliwość przekraczania granic postępowania. Słowo to przedstawia brak szacunku, opór i ogólny chaos, pojawiający się przy braku kierownictwa ze strony dorosłej osoby.

Czy uważa Pan, że współcześni rodzice zaczanają bardziej dostrzegać znaczenie dyscypliny? Czy czas przyzwalania minął? Rodzice, którzy próbowali metody skrajnego przyzwalania, dostrzegli swoją porażkę (w większości). Niestety, rodzice ci, będą wkrótce dziadkami i świat mało zyska z ich doświadczenia. Bardziej martwi mnie jednak rodzaj dyscypliny, jaką będzie posługiwało się nowe pokolenie. Wielu z tych młodych rodziców nie wie co to jest właściwa dyscyplina. Nie mieli wzoru, a poza tym, często odcinali się od najlepszych źródeł informacji, przysięgając, że nie można wierzyć nikomu powyżej trzydziestki.

Czy ma się rację mówiąc, że niezdyscyplinowane dziecko w wieku przedszkolnym będzie rzucać wyzwanie rodzicom w dalszych latach dzieciństwa?

Tak się często zdarza. Gdy jedno z rodziców przegrywa w konfrontacji z dzieckiem, trudniej wygrać dalsze konflikty. To z rodziców, które nigdy nie wygrywa, jest zbyt stabe, zbyt zmęczone lub zbyt zajęte, robi wielki błąd, który będzie mścił się w okresie dojrzewania dziecka. Jeśli nie potrafisz zmusić pięciolatka do tego, aby posprzątał zabawki, mało prawdopodobne jest, abyś miał jakąś kontrolę nad tym dzieckiem, gdy wejdzie ono w wiek sprzeciwu. Ważne jest, aby zrozumieć, że okres dojrzewania zawiera w sobie kondensację całej nauki z poprzedzającego okresu. Jakaś nieuregulowana kwestia z pierwszych dwunastu lat życia, pojawi się na pewno w wieku dojrzewania. Najwłaściwszym więc momentem na rozbrojenie tej „bomby zegarowej” okresu dojrzewania jest pierwszych 12 lat życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>