Przerywanie ciąży na żądanie – dalszy opis

Zgadzam się z Francisem Schaefferem, że zmieniający się stosunek prawny wobec przerywania ciąży niesie za sobą poważne implikacje dla życia ludzkiego na wszystkich jego poziomach. Skoro Sąd Najwyższy może przez reinterpretację poświęcić prawa nie narodzonego dziecka, dlatego inni niepotrzebni ludzie nie mieliby być prawnie usunięci z życia? Na przykład koszty i trudności związane z opieką nad ludźmi poważnie opóźnionymi w rozwoju mogłyby z łatwością doprowadzić do podobnych racji społecznych jakie skłoniły nas do zabijania nie narodzonych (to znaczy byliby oni kosztownym zbytkiem, gdyby pozwolono im żyć). A co powiedzielibyśmy na pozbycie się najstarszych przedstawicieli naszej populacji, którzy nie wnoszą żadnego wkładu w rozwój społeczeństwa? A dlaczego mielibyśmy pozwolić żyć kalekim niemowlętom, itd? Być może czytelnikowi wydaje się. że te mrożące krew w żyłach możliwości nigdy nie znajdą odbicia w rzeczywistości, ale nie byłbym wcale tego pewien. Już żyjemy w społeczeństwie, w którym niektóre pacjentki gotowe są zabić nie narodzone dziecko, dowiedziawszy się drogą analizy wód płodowych, że jego płeć jest inna od tej, którą sobie życzyły.

Jest wiele innych aspektów zagadnienia przerywania ciąży, które podkreślają tkwiące w nim zło, ale najważniejszy dla mnie dowód pochodzi z Pisma Świętego. Oczywiście biblia nie mówi wprost o praktyce przerywania ciąży. Byłem jednakże zdumiony wielką ilością odniesień tak w Starym jak i w Nowym Testamencie, mówiących o osobistym poznaniu dzieci przez Boga przed ich narodzeniem. Bóg nie tylko wie o nich jako o płodach, lecz zna każde z nich osobiście jako niepowtarzalną jednostkę i osobowość. Rozważmy kilka przykładów:

– 1. Anioł Gabriel powiedział o Janie Chrzcicielu: już >v łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym” (Kk 1,15).

– 2. Prorok Jeremiasz napisał o sobie: „Jachwe skierował do mnie następujące słowa: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” (Jer 1 4-5, podkreślenie dodane).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>