Przeciwdziałanie chorobom serca – kontynuacja

Wielu kobietom cierpiącym na bóle stawów leczenie estrogenem przyniosło dużą ulgę. I jak informuje dr Masters, poza samymi jajnikami, wszystkie organy miednicowe oraz piersi zyskują pod wpływem estroge- nu zdolność do powstrzymania procesu zanikania i powrotu do swoich normalnych rozmiarów i pełnienia swoich funkcji.

Badacze z wydziału neuropsychiatrii Uniwersytetu w Waszyngtonie ogłosili badania wskazujące, że leczenie estrogenem ma pewne znaczenie dla funkcjonowania umysłu i że takie podstawowe procesy umysłowe jak pamiętanie niedawnych wydarzeń, umiejętność precyzyjnego myślenia oraz zdolność przyswajania nowego materiału wykazują pewien stopień poprawy. Stopień ten różni się zależnie od jednostki, ale wydaje się być bezpośrednio związany z czasem, w którym rozpoczęto leczenie, przy czym im wcześniej się je rozpocznie, tym lepiej.

Sprawozdanie medycznie pt. „Uzasadnienie konieczności utrzymywania właściwego poziomu estrogenu począwszy od okresu dojrzewania aż do śmierci”, zamieszczone w The Journal ofthe American Geriatrics S ociel y w kwietniu 1963 roku, kończy się uwagą, że w przeszłości kobiety musiały być „sztywne, kruche, pochylone, pomarszczone i apatyczne… potykały się przez resztę swych lat. Ilość i rozmaitość cierpień była ogromna, Można było zrobić niewiele lub nic, by zaradzić problemom skórnym, osteoporoziu, wydzielinom z pochwy, popękanym i krwawiącym wargom sromowym. Należało to do „bycia starą”. I nadal tak jest. jeśli się zda na naturę, ale większości tych cierpień można obecnie zapobiec i skutecznie je leczyć”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>