Problemy nauczania w dzieciństwie

Mamy roczną córeczkę i chcemy ją dobrze wychować. Słyszałem, że rodzice mogą podnosić zdolności intelektualne dzieci, jeśli stymulują je właściwie we wczesnych etapach życia. Czy tak jest w istocie, a jeśli tak, to jak tego dokonać z naszym dzieckiem?

Ostatnie badania wskazują, że rodzice mogą podwyższać sprawność intelektualną swoich dzieci. Jest to najważniejsza konkluzja wynikająca z dziesięcioletnich badań przeprowadzonych z dziećmi między ósmym a osiemnastym miesiącem życia. Badania te, znane pod nazwą „Projekt Przedszkolny Uniwersytetu w Harward”, prowadziła 15 osobowa grupa badaczy pod kierunkiem dra Burtona L. White’a w latach 1965- 1975. W ciągu tego okresu badali oni intensywnie małe dzieci w nadziei, że odkryją te doświadczenia z najwcześniejszego okresu życia, które przyczyniają się do rozwoju zdrowej, inteligentnej istoty ludzkiej. Poniżej podane są wnioski z tego wielkiego dzieła.

– 1. Jest coraz bardziej oczywiste, że ludzkie umiejętności znajdują się w krytycznym okresie rozwoju między 8 a 18 miesiącem życia. Doświadczenia dziecka w tym czasie mają wpływ na przyszłe zdolności intelektualne w większym stopniu, niż z okresu wcześniejszego lub późniejszego.

– 2. Najważniejszym pojedynczym elementem (czynnikiem) otoczenia wpływającym na rozwój dziecka jest jego matka. Ma ona większy wpływ na doświadczenia dziecka, niż jakakolwiek inna osoba czy środowisko.

– 4 Ro/mowy 2 rojnicami

– 3. Posługiwanie się żywym języ kiem w obcowaniu z dzieckiem (nie mylić z TV. radiem lub rozmową) jest istotne dla rozwoju jego podstawowych umiejętności lingwistycznych, intelektu i wartości społecznych. Prowadzący badania stwierdzili, że ,,zapewnienie rozwiniętego, bogatego w treść życia społecznego dziecka w pierwszych 12-15 miesiącach to najlepsza rzecz, jaką można zrobić dla zagwarantowania zdrowego umysłu dziecka”.

– 4. Te dzieci, którym umożliwiono swobodny dostęp do wielu części mieszkania rozwijały się znacznie szybciej, niż te, których poruszanie się było ograniczone.

– 5. Rodzina ściśle ze sobą złączona jest najważniejszym elementem systemu edukacyjnego. Jeżeli zamierzamy wychować zdolne i zdrowe dzieci, musi się to odbywać drogą wzmocnienia rodziny i poprawy wzajemnych związków, jakie występują wewnątrz niej.

– 6. Najlepszymi rodzicami są ci, którzy osiągają mistrzostwo w trzech głównych kierunkach:

– a) są doskonałymi projektantami i organizatorami środowiska swoich dzieci

– b) pozwalają swoim dzieciom przerywać sobie na chwilę, aby wymienić uwagi, informacje itp

– c) ściśle przestrzegają dyscypliny, okazując jednocześnie wiele uczucia swoim dzieciom (nie potrafiłbym tego lepiej wyrazić).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>