Problemy finansowe powodem coraz większych frustracji

Chcę podkreślić, że każda rodzina ma takie chwile, kiedy zawodzą wszystkie reguły, następuje odejście od zasad chrześcijańskich, według których dotychczas żyli. Samo tylko zmęczenie potrafi zniszczyć ideały, które zaleca się rodzicom w książkach i w kazaniach. Istotny problem polega na tym, w jaki sposób rodzice przywrócą wzajemną przyjaźń członków rodziny, kiedy już burza przeminie.

Jedną z odpowiedzi na postawione pytanie jest otwarta, spokojna i wspólna rozmowa. Wracając do pytania przyznaję, że psycholog nie może lepiej zapobiec występowaniu napięć emocjonalnych w swojej rodzinie, niż lekarz w wystąpieniu u siebie samego choroby. Żyjemy w niedoskonałym świecie, który narzuca nam wszystkim konfliktowe sytuacje. Tym niemniej, zasady biblijne oferują zdrowe podejście do życia rodzinnego tak, że nawet stress może być użyty na naszą korzyść.

Nasze problemy finansowe są z każdym dniem powodem coraz większych frustracji. Co by Pan zaproponował w tej sprawie? Istnieje wiele książek przeznaczonych dla tych. którzy chcą kontrolować swoje zasoby pieniężne. Nie jestem autorytetem w tym względzie. Moje komentarze na ten temat będą więc krótkie. Chcę zwrócić uwagę na to, że pragnienie posiadania coraz większej liczby przedmiotów prowadzi do kupowania tego, czego nam często nie potrzeba i na co nas właściwie nie stać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>