Prawie każde dziecko może uczyć się czytać

Tak więc, najmniej usprawiedliwiony powód do zatrzymania w tej samej klasie ucznia uczącego się powoli polega na daniu mu jeszcze roku w celu przyswojenia podstawowych pojęć. Nie zrobi on jednak tego lepiej po raz drugi!

Jeżeli powtórzenie tej samej klasy nie rozwiązuje problemu dziecka wolno uczącego się, co można zrobić z takimi dziećmi? Pozwólcie, że przedstawię trzy propozycje.

I. Uczcie je czytać, nawet gdy wymagana jest nauka ucznia bezpośrednio z nauczycielem. Prawie każde dziecko może uczyć się czytać, ale wiele z nich ma trudności, gdy nauka odbywa się w dużej grupie. Ich myśli są rozproszone i nie zadają pytań. Oczywiście, byłoby kosztowne zatrudnienie przez szkołę dodatkowej liczby nauczycieli czytania. Myślę jednak, że żaden inny koszt nie byłby poniesiony bardziej użytecznie, niż ten. Specjalne techniki, maszyny uczące i metody indywidualne mogą być skuteczne w nauce czytania, która jest podstawową umiejętnością dzieci wymagających indywidualnego traktowania. Ta pomoc nie powinna być odkładana, aż do 4 czy 5 klasy. Dzieci mogą bowiem z czasem nabyć poniżającego uczucia porażki.

Wiele okręgów szkolnych wprowadziło w życie programy koncentrujące się na problemie nauki czytania. Jeden z takich programów – bezklasowe trzy klasy, eliminujące różnice między uczniami trzech pierwszych klas. Zamiast grupować dzieci według wieku, zgrupowano je w zależności od umiejętności czytania. Dobrze czytające dzieci z 1, 2, 3 klasy mogą przebywać w tej samej klasie. Razem są również zgrupowane dzieci słabo czytające. Taka procedura łagodzi ostrze pozostawiania na drugi rok i pozwala, aby dzieci korzystały ze współpracy w jednorodnej grupie. Inny system nazywa się „oddzielne czytanie” Według niego połowa lepiej czytających w danej klasie przybywa do szkoły 30 minut wcześniej, aby uczyć się czytać. Gorzej czytająca część klasy w tym samym celu pozostaje pół godziny per szkole. Istnieje wiele programów, które opracowano, aby lepiej uczyć czytania (bardziej efektywnie). Oczywiście rodzice, którzy troszczą się o postęp w opanowaniu tej umiejętności u swoich dzieci, mogą skorzystać z pomocy korepetytora, w celu uzupełnienia tych programów. Pozwólcie, że stwierdzę wyraźnie: dla samookreślenia się dziecka istotne znaczenie ma to, aby nauczyło się czytać we wczesnym okresie szkolnym. Jeśli zawodowi nauczyciele tego nie potrafią zrobić, to musi to zrobić ktoś inny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>