Praca matek poza domem

Chciałbym przypomnieć matkom o jednej istotnej sprawie: nie zawsze będziecie dźwigać odpowiedzialność, która teraz na was spoczy- wa. Wasze dzieci będą z wami przez kilka krótkich lat, teraz podjęte przez was zobowiązania kiedyś będą wspomnieniem. Cieszcie się każdą chwilą tych dni – nawet w trudnych momentach – i bądźcie zadowolone z dobrego wykonania jednego z najważniejszych zawodów!

Jak Pan odnosi się do pracy matek poza domem, zwłaszcza w sytuacjach, w których nie wymagają tego względy finansowe? Okoliczności mogą wymagać tego, by żony i matki podjęły pełnoetatową pracę poza domem. W takich przypadkach chrześcijańskie otoczenie powinno odnosić się z tolerancją i wyrozumiałością do potrzeb i zobowiązań danej osoby. Jednakże decyzja podjęcia przez matkę pracy pociąga za sobą różne następstwa w jej rodzinie, a w szczególności dla jej małych dzieci. Decyzję taką należy podejmować w pełnym świetle rzeczywistości, nie kierując się aktualnie modnymi trendami społecznymi. A co najważniejsze, nie ważmy się pozbawiać godności to najszlachetniejsze na świecie zajęcie, jakim jest kształtowanie młodego życia w okresie, w którym jest ono najbardziej podatne na zranienie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>