Powodzenie rodzi powodzenie

Pamiętajcie, że powodzenie rodzi powodzenie. Najlepszą motywacją dla wolno uczącego się dziecka jest to, aby wiedziało, że odnosi sukces. Jeśli dorośli okazują mu zaufanie, będzie zapewne miało więcej ‚zaufania do siebie. W istocie większość ludzi ma tę samą cechę. Skłonni jesteśmy działać w taki sposób, w jaki inni nas widzą. Stało się to dla mnie oczywiste, gdy wstąpiłem do Gwardii Narodowej. Właśnie dopiero co skończyłem college i mając w perspektywie dwuletnią zasadniczą służbę zapisałem się na rozszerzony kurs rezerwowej służby wojskowej. Natychmiast wsadzono mnie do autobusu i wysiano do Fort And w Kalifornii na sześciomiesięczny kurs biurowy. Wbrew temu, co głoszą plakaty, ta nowa kariera zawodowa nie wynikała z osobistego wyboru, lecz została mi wybrana. Tym niemniej następne 6 miesięcy spędziłem na nauce fascynującego świata wojskowych formularzy i maszynopisania. Po 183 dniach wróciłem do właściwej jednostki Gwardii Narodowej z tą nowo nabytą wiedzą. Zdumiewające jest to, że nie Zostałem przyjęty z nadmiernym entuzjazmem. Każdy wie, że szeregowcy są głupi, wszyscy szeregowcy. A ponieważ nim byłem, oznaczało to, że miałem trociny we łbie. Wszyscy, od starszego szeregowca do pułkownika oczekiwali ode mnie głupiego zachowania i ku mojemu zdumieniu, ich oczekiwania sprawdziły się. Pierwsze polecenie jakie otrzymałem polegało na przepisaniu na maszynie prostego listu w dwóch egzemplarzach. Po 25 minutach intensywnego wysiłku uświadomiłem sobie, że włożyłem odwrotnie kalkę. Podobnie złożone procedury, jak maszerowanie równym krokiem, były dziwnie trudne do wykonania. Z dzisiejszej perspektywy jest dla mnie jasne, że moje zachowanie było zgodne z moim wyobrażeniem. Podobnie wiele dzieci, którym nie wiedzie się w szkole, robią po prpstu to, czego jak sądzą, inni od nich oczekują. Uznanie u rówieśników jest bardzo ważne w życiu. Wolno uczące się dziecko potrzebuje indywidualnej uwagi zwróconej na całą jego pracę, co może uczynić tylko nauczyciel w stosunkowo małych liczebnie klasach. Pomocna w nauce jest aparatura audio-wizualna, a także najnowsze osiągnięcia techniki komputerowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>