Pomoc terapi estrogenowej

Istnieją obecnie dowody na to (na podstawie licznych badań), że problem ten da się rozwiązać. Od ponad dwudziestu pięciu lat estrogen jest dostępny dla celów terapeutycznych.

Dr Stanley Wallach i dr Philip H. Hennemann z Harwardzkiej Szkoły Medycznej dokonali ostatnio przeglądu swoich danych o ponad 200 kobietach, którym przepisali estrogen w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Spośród nich 94 kobiety leczyły się głównie na ostre gorące dreszcze, które w wielu wypadkach występowały przez 3 lub więcej lat i które w niektórych przypadkach nie ustępowały pod wpływem środków uspokajających i innych środków zapobiegających. Estrogen przyniósł natychmiastową poprawę w 93 przypadkach na 94. 119 innych kobiet cierpiało na ostrą osteoporozę. Pełna poprawa lub znaczne zmniejszenie bólu nastąpiło u 90%, kobiet leczonych estrogenem. Zazwyczaj ból znacznie się zmniejszał po upływie dwóch miesięcy od rozpoczęcia leczenia, po czym następowało dalsze stopniowe zmniejszanie się dolegliwości oraz wzrost zdolności swobodnego poruszania się. U niektórych kobiet osteoporoza doprowadziła do utraty wzrostu, dochodzącej do i 3 cm. Po zastosowaniu estrogenu wzrost przestawał maleć. W innej grupie kobiet dr. Wallach i dr. Hennemann zauważyli, że gdy estrogen zastosowano dostatecznie wcześnie, zanim osteoporoza zdążyła się rozwinąć, hormon przynosił skutek zapobiegający, tak że nigdy nie dochodziło do uszkodzenia kości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>