Pomoc Kościoła w wychowywaniu dzieci

Próbuję samotnie wychować dwóch chłopców i nie idzie mi to dobrze. Czy powinien pomóc mi w tym Kościół? Tak. Zadaniem Kościoła jest pomóc pani w ponoszeniu rodzicielskich odpowiedzialności. To wymaganie jest zawarte w stwierdzeniu Jezusa, że mamy kochać i wspomagać potrzebujących. Pan Jezus powiedział: To co zrobiliście jednemu z tych najmniejszych mnieście uczynili. ( Mt 25 40J Jeżeli Jezus te słowa wypowiedział i realizował je, to nasze wysiłki skierowane na pomoc dziecku bez ojca lub matki należy dostrzegać jako bezpośrednią służbę Stwórcy wszechświata! Ale najwyraźniej nakaz dla chrześcijan podany jest w Jk 1,27: „Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachowaniu siebie sumeyo nieskalanym od wpływów świata”.

Te fragmenty Pisma świętego określają jasno, że my, chrześcijanie, jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób dotrzemy do potrzebujących. Członkowie Kościoła powinni uczyć sieroty gier i zabaw, pomagać samotnym matkom w malowaniu i sprzątaniu mieszkania, przy naprawie uszkodzonego sprzętu domowego.

Zalecenie biblijne brzmi jasno: gdziekolwiek istnieją potrzeby, tam musi się znaleźć z pomocą chrześcijanin. Oboje z mężem jesteśmy misjonarzami. Ostatnio skierowano nas do pracy w odległym rejonie Kolumbii. Będziemy pracowali wśród Indian, do których można się dostać tylko konno lub pieszo. Martwimy się o nasze dzieci w wieku 7 i 9 lat i ich przyszłą naukę. W pobliżu naszego nowego miejsca nie ma szkól, a najbliższa bursa mieści się w odległości około 200 mii. Z powodu dużych kosztów podróży, dzieci możemy oglądać tylko w lato, a czasem dodatkowo w innym okresie roku. Moglibyśmy ich uczyć przedmiotów wymaganych w liceum, ale oni potrzebują też kontaktów z rówieśnikami i nie chcemy pozbawiać ich tych przeżyć. Czy mógłby Pan nam poradzić: mamy zatrzymać dzieci przy nas czy też wysłać je do szkoły?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>