Podejście do dziecka oparte na całkowitej tolerancji

Kiedy byłem dzieckiem moi rodzice stosowali surową dyscyplinę tak, że bałem się ich. Moja kuzynka, z kolei, wychowywana była w domu o mniejszej dyscyplinie. Była rozpieszczonym dzieckiem i wciąż jest samolubna. Czy mógłby Pan porównać te dwie metody wychowawcze – autorytatywną i tolerancyjną – oraz ich wpływ na dzieci?

Według mnie. obie są równie szkodliwe. Jeśli chodzi o nietolerancję, to dziecko w jej atmosferze doznaje poniżenia ze strony totalnej dominacji. Nastrój w domu jest lodowaty i sztywny, a ono żyje w ciągłej obawie pr2ed karą. Nie potrafi podejmować własnych decyzji, a jego osobowość jest gnieciona butem rodzicielskiej władzy. Rezultatem takiego ucisku może być trwała cecha uległości, wrogość, a nawet psychoza.

Podejście do dziecka oparte na całkowitej tolerancji jest równie złe. W tym systemie dziecko od najmłodszych lal życia jest swoim własnym panem. Uważa, że cały świat kręci się okói niego i cechuje go często pogarda lub lekceważenie wobec najbliższych. W bardzo tolerancyjnym domu panuje anarchia i chaos, a matka jest często najbardziej znerwicowaną osobą. Gdy dziecko jest małe. matka stale przebywa z nim w domu, ponieważ dużo kłopotu sprawia jej branie ze sobą jej małego diabełka. W późniejszym okresie, dziecko tak wychowane może mieć trudności z poddaniem się wszelkiej władzy, jak na przykład: nauczyciela, policji, pastora, a nawet Boga.

Powtarzam więc. że obie farmy postępowania su szkodliwe dla dziecka. Bezpieczeństwo wychowania daje pośrednia forma, którą często trudno określić.

Powiedział Pan, że pańska tilozoha dyscypliny t i doradztwa rodzinnego w ogólności) opiera się na Piśmie świętym. Na jakich fragmentach oparł Pan swoje poglądy, a zwłaszcza rozumienie kwestii woli i ducha?

Podwójna odpowiedzialność przypisana rodzicom pojawia się w Biblii wielokrotnie, ale najwyraźniej wyrażają ją dwa fragmenty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>