Poczucie godności własnej u ludzi dorosłych

O ile dobrze rozumiem to, co Pan pisze, większość Amerykanów doświadcza w mniejszym lub większym stopniu niskiego poczucia własnej godności. Zakładając, że to jest prawda, jakie są zbiorowe implikacje tego powszechnego widzenia tak skromnego obrazu samego siebie?

Ma to poważny wpływ na stabilność kultury amerykańskiej, ponieważ zdrowie całego społeczeństwa zależy od tego, w jakiej mierze jego poszczególni członkowie mogą cieszyć się osobistą akceptacją. A zatem, za każdym razem, gdy klucze do poczucia godności własnej wydają się być poza zasięgiem dużej części ludzkości, tak jak to się dzieje w dwudziestowiecznej Ameryce, nieodwołalnie zaczynają się szerzyć choroby psychiczne, nerwice, nienawiść, alkoholizm, narkomania, przemoc i bałagan społeczny. Poczucie osobistej wartości nie jest czymś, co ludzie mogą dowolnie mieć lub nie mieć. Wszyscy musimy je mieć, a gdy staje się ono nieosiągalne, wszyscy cierpimy.

Jak Pan sądzi, dlaczego niskie poczucie godności własnej jest tak powszechne wśród dzisiejszych kobiet? Dlaczego ten problem wydaje się dominować dzisiaj bardziej niż w przeszłości?

Wydaje się, że są trzy czynniki związane z epidemią zwątpienia w siebie wśród kobiet w tym okresie naszej historii. Po pierwsze, tradycyj- ne obowiązki żony i matki stały się przedmiotem braku szacunku i kpiny. Wychowanie dzieci i prowadzenie domu cieszą się bardzo małym poważaniem w większości obszarów naszego kraju, toteż kobiety zmuszone do tej roli często patrzą na siebie z nieukrywanym rozczarowaniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>