Poczucie godności własnej u ludzi dorosłych część 3

Trzecim źródłem niskiego poczucia godności własnej wśród kobiet amerykańskich jest inteligencja. Mówiąc po prostu, wiele z nich czuje się tępymi i głupimy. Psychologowie wiedzą od dziesiątków lat, że w ogólnym poziomie inteligencji nie ma żadnej fundamentalnej różnicy między mężczyznami a kobietami, choć każda płeć ma punkty, w których jest od drugiej mocniejsza. Mężczyźni osiągają z reguły lepsze wyniki w testach matematycznych oraz sprawdzających umiejętności abstrakcyjnego myślenia, kobiety zaś przodują jeśli chodzi o zdolności językowe i werbalne. Gdy połączy się jednak wszystkie zdolności danej jednostki, żadna płeć nie przewyższa drugiej. Mimo tego faktu, kobiety są znacznie bardziej skłonne niż mężczyźni, aby wątpić we własne zdolności umysłowe. Dlaczego? Nie wiem. ale jest to jeszcze jeden ważny czynnik wpływający na ich niskie poczucie wartości własnej.

Twierdzi Pan więc, że niskie poczucie godności własnej wśród kobiet jest wciąż w znacznym stopniu kształtowane przez te same czynniki fizyczne, którymi kobiety martwiły się, gdy były młodsze?

Tak jest. Waga piękności nie kończy się wraz z momentem, gdy przestaje się być podlotkiem. Aż do późnego wieku utrzymuje się czasem jej wpływ na poczucie własnej wartości. Pozwolę sobie podać przykład tego, co mam na myśli. Udzielałem kiedyś porady młodej kobiecie, która była kilka łat wcześniej stewardesą. Była szczęśliwą małżonką człowieka, który był dumny z powodu jej piękna. Pewnego dnia uległa ona tragicznemu wypadkowi samochodowemu, po którym pozostały na jej twarzy blizny i ciało uległo zniekształceniu. Miała złamany kręgosłup i do końca życia była zdana na chodzenie o lasce. Przestała być atrakcyjna i jej mąż prędko stracił zainteresowanie nią w sferze seksu. Ich rozwód nastąpił wkrótce potem. Będąc kaleką nie mogła oczywiście nadal pracować jako stewardesa i trudno jej było znaleźć jakąkolwiek pracę. W tym przykładzie dziewczyna posiadająca wysokie poczucie osobistej wartości w jednej sekundzie znalazła się na pozycji o niskim statusie społecznym. Jej prawdziwa wartość jako człowieka nie powinna była ulec zmianie z powodu wypadku, ale tak się właśnie najwyraźniej stało w rozumieniu jej niedojrzałego męża.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>