Poczucie godności własnej u ludzi dorosłych część 2

Taki punkt widzenia jest przedstawiany wszędzie jednocześnie – w telewizji, czasopismach, radio, gazetach, ogłoszeniach reklamowych, książkach i powieściach. Systematycznie podkopuje to w kobietach pozostających w domu ich pewność siebie i zadowolenie zżycia. Nie jest więc dziwne, że wiele amerykańskich gospodyń domowych czuje się pominiętych, pozbawionych szacunku otaczającego je społeczeństwa. Musiałyby być głuche i ślepe, żeby nie dotarła do nich ta wiadomość. Upadek poczucia godności własnej wśród kobiet ma również inne przyczyny. Bardzo istotny czynnik dotyczy roli piękna w naszym społeczeństwie. Atrakcyjność fizyczna (łub jej brak) ma głęboki wpływ na poczucie godności własnej kobiety. Bardzo trudno jest w’ naszym społeczeństwie oddzielić znaczenie wartości człowieka od jego wyglądu własnego. Dlatego kobieta, która czuje się brzydka, prawie na pewno będzie czuła się gorsza od swoich rówieśniczek. Ta presja jest niezwykle wyolbrzymiona w naszym bardzo zerotyzowanym społeczeństwie. Czyż nie jest to rozumnie uzasadnione, że im bardziej dana kultura zostaje ukierunkowana na seks (nasza kultura zaś osiągnęła już w tym względzie temperaturę września), tym bardziej jest ona skłonna promować piękno, a karać brzydotę? Kiedy seks staje się nadzwyczaj istotny, tak jak ma to miejsce dzisiaj, wówczas ci, którzy odznaczają się najmniejszym sex appealem zaczynają z konieczności niepokoić się swoją niezdolnością do rywalizacji na tym rynku. Są oni bankrutami z punktu widzenia najbardziej wartościowego kursu bieżącego. Miliony wpadły w tę pułapkę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>