Pochwały i krytyka w domu powinny być rozdzielane

Liścik ten jest dla mnie humorystyczny, gdyż motyw działania Ryszarda jest słabo ukryty. Mocno ubodło go fiasko jakie poniósł w sprawie honorowej, a więc wrócił do domu i wykopał topór wojenny. Prawdopodobnie spędzi następne osiem tygodni szukając okazji do wystrzelenia torpedy w slaby punkt Jima. Taka jest natura ludzka.

Czy sugeruje Pan, aby rodzice eliminowali wszelkie aspekty indywidualności w życiu rodzinnym, czy też, że powinno się zwalczać zdrowe współzawodnictwo, aby zminimalizować czynnik zazdrości pomiędzy dziećmi?

Zdecydowanie nie. Twierdzę tylko, że jeśli chodzi o sprawy związane z urodą, inteligencją i zdolnościami sportowymi, każde dziecko powinno wiedzieć, że jest przez rodziców szanowane i cenione tak samo, jak jego rodzeństwo.

Pochwały i krytyka w domu powinny być rozdzielane tak równo jak to jest możliwe, choć jest nieuniknione, że niektóre dzieci będą w świecie zewnętrznym odnosić więcej sukcesów niż inne. Wreszcie powinniśmy pamiętać, że dzieci nie budują fortec wokół swoich silnych punktów – budują je. by ochraniać swo ją słabość. Dlatego też, gdy dziecko takie jak Ryszard zaczyna chełpić się i przechwalać oraz atakować rodzeństwo, odsłania ono jakieś swoje obawy. Nasza wrażliwość na te sygnały pozwoli zminimalizować potencjalną możliwość zazdrości wśród naszych dzieci.

Czasem czuję, że moje dzieci biją się i kłócą, aby zwrócić moją uwagę. Jeśli tak się dzieje, jaka powinna być moja reakcja? Prawdopodobnie ma pani rację. Rywalizacja w rodzeństwie jest często formą manipulacji rodzicami. Kłótnie i walki dają okazję obojgu dzieciom, aby zwrócić na siebie uwagę dorosłych. Mając to na uwadze, para nieznośnych dzieci może w milczącej zgodzie dręczyć rodziców dopóki nie doprowadzi do jakiejś reakcji — nawet jeżeli tą reakcją jest złość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>