Pismo Święte wyraźnie potępia pojęcie ludzkiej pychy

Niestety ta drobniutka misjonarka (jak również tysiące innych chrześcijan) została nauczona, że jest istotą bezwartościową. Ale ta nauka nie pochodzi z Pisma Świętego. Jezus nie po to opuścił swój tron w niebie, by umrzeć dla „robaków” tego świata. Jego ofiara była przeznaczona dla owej niedużej pani, a także dla mnie oraz dla wszystkich Jego uczniów, których On nie wstydził się nazwać braćmi. Co za myśl! Skoro Jezus jest moim bratem, to dzięki temu zaliczam się do rodziny bożej i mam gwarancję, że przeżyję nawet sam wszechświat. I to właśnie, moi przyjaciele, nazywam prawdziwym poczuciem własnej godności!

To prawda, że Pismo Święte wyraźnie potępia pojęcie ludzkiej pychy. Bóg najwyraźniej odczuwa szczególną odrazę do tego właśnie grzechu. Naliczyłem 112 odniesień w Piśmie Świętym, które wprost ostrzegają przed postawą pychy. Księga Przysłów 6. 16 19 mówi o tym bardzo jasno: „Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Jahwe, a siedem hudzi u Niego odrazy: wyniosłe oczy, kłamliwy język. ręce. co krew niewinną wylały, serce knujące zle plany, nogi, co biegną prędko do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci”.

Czyż nie jest ciekawe, że wyniosłe oczy są wymienione jako pierwsze spośród siedmiu najbardziej znienawidzonych przez Boga grzechów, wyprzedzając cudzołóstwo, zbeszczeszczenie i inne akty nieposłuszeństwa? Tego, co jest aż tak zaakcentowane w Słowie Bożym powinni skrupulatnie unikać ci, którzy pragną podobać się Panu. Ale najpierw musimy objaśnić znaczenie słowa pycha.

Pismo Święte wyraźnie nie potępia postawy szacunku do samego siebie

Język jest dynamiczny i znaczenie wyrazów zmienia się wraz z upływem czasu. W tym przypadku słowo pycha ma dzisiaj liczne konotacje, które różnią się od biblijnego znaczenia lego wyrazu. Na przykład rodzic odczuwa „dumę” gdy jego syn lub córka odnosi sukcesy w nauce lub wygrywa zawody. Ale nie chce mi się wierzyć, iż Pan byłby niezadowolony z ojca promieniejącego czułością, gdy rozmyśla o powierzonym jego opiece dziecku.

Mówimy również o ..dumie jankesów”, o osobie dumnej ze swego dzieła lub o dumie kuchni południowej. Są to bardzo pozytywne emocje oznaczające, że dana osoba jest oddana swojemu rzemiosłu, że cechuje ją pewność siebie i że potrali wywiązać się z obowiązku. To jasne, że tego rodzaju postawy nie mogłyby obrazować jednego spośród najbardziej śmiertelnych grzechów.

Jestem przekonany o tym, że Pismo Święte nie potępia postawy szacunku do samego siebie. Jezus przykazał nam kochać bliźniego swego jak siebie samego, implikując, iż nie tylko jest nam dozwolone wyrażanie miłości własnej, ale że umiłowanie innych nie jest możliwe, dopóki nie czujemy szacunku do samych siebie.

Jakie jest zatem biblijne znaczenie pychy? Sądzę, że grzeszna duma występuje wtedy, gdy nasza arogancka samowystarczalność prowadzi nas do naruszenia dwóch podstawowych przykazań Jezusa: pierwszego

– by kochać Boga całym swoim sercem, umysłem i z całej siły drugiego – by kochać bliźniego swego, jak siebie samego. Osoba pyszna jest zbyt zarozumiała, by skłonić się pokornie przed swoim stwórcą, wyznać swoje grzechy i oddać życie z służbie Bogu lub odnosi się ona z nienawiścią do drugiego człowieka i nie zważa na uczucia i potrzeby innych. W takim rozumieniu tej wady można uznać ją za źródło większości zła na świecie, nie wyłączając wojen i zbrodni. Dlatego właśnie autor Księgi Przysłów umieścił „wyniosłe oczy” ponad wszystkimi innymi formami zła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>