Odpowiednie nagradzanie dzieci

Niestety, nie. Zamiast podkreślić dojrzałość i odpowiedzialność, gdy państwo wychodziliście, mimowolnie wynagrodziliście zachowanie przeciwne. Sprawiliście, że dzieci będą uważały, iż opłaca im się krzyczeć.

‚gdy następnym razem zechcecie wyjść. Lizak wzmocnił w tym przypadku łzy. Jest ogromnie ważne, aby rodzice zrozumieli te zasady, jeżeli już nie z innych powodów, to po to, by nie wzmacniać zachowań nie do przyjęcia. Istotnie wyjątkowo łatwe i poszechne jest propagowanie niepożądanych zachowań u małych dzieci przez dopuszczanie do lego, że osiągają przy ich pomocy zamierzony efekt. Załóżmy na przykład, że państwo Weaknee zaprosili dziś wieczorem gości na kolację i położyli trzyletniego Ricky do łóżka o godz. 7,00 wieczorem. Wiedzą, że Ricky będzie płakał, ponieważ zawsze płacze, ale co mogą na to poradzić? Rzeczywiście, Ricky płacze. Zaczyna niskimi tonami (co nie daje pożądanego efektu) i stopniowo przechodzi do intensywnego wrzasku. Ostatecznie pani Weaknee jest zakłopotana tym zachowaniem, że pozwala Ricky’emu wstać. Czego dziecko się nauczyło – że musi krzyczeć głośno, jeśli chce wstać. Pan i pani Weaknee powinni być przygotowani na pełną łez walkę następnego wieczoru, ponieważ metoda Ricky’ego okazała się skuteczna poprzedniego wieczoru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>