Normalne poziomy hormonów a nastrój – kontynuacja

Wypadki samobójstw, zabójstw i dzieciobójstw popełnionych przez kobiety zdarzają się znacznie częściej w okresie napięcia przedmenstrua- cyjnego niż w jakiejkolwiek innej fazie cyklu. Rozważmy również odkrycia Aleca Coppena i Neila Kessela, którzy zbadali 465 kobiet i zaobserwowali, że były one bardziej drażliwe i przygnębione w fazie przedmenstruacyjnej niż w środku cyklu. Sprawdziło się to zarówno u kobiet znerwicowanych, psychicznie niezrównoważonych, jak i u kobiet normalnych. Podobnie Natalie Sharness odkryła, że faza przedmens- truacyjna wiąże się z uczuciami bezradności, niepokoju, wrogości oraz tęsknoty za miłością. W czasie menstruacji to napięcie i drażliwość łagodniały, lecz uldze tej często towarzyszyło przygnębienie przeciągające się aż do wzrostu poziomu estrogenu.

Tysiące badań prowadzi do tego samego wniosku. Jeśli wątpi Pan w ich odkrycia, proszę zapytać kobietę. Chociaż wiem, że moje comiesięczne depresje są rezultatem uwarunkowań fizjologicznych, wciąż o tym zapominam i cierpię z powodu niskiego poczucia godności własnej oraz ogólnego niepokoju. W jaki sposób mogłabym się przygotować do tego, by lepiej sobie radzić z cyklem miesiączkowym?

Nie można przygotować do okresu napięcia przedmiesiączkowego, jeśli się nie wie czego się spodziewać, musi więc pani zacząć od zbadania swojego własnego ciała. Proponuję prowadzenie dziennika, w którym będą opisane przynajmniej trzy elementy funkcjonowania organizmu: poziom energii, ogólny nastrój, oraz własne dokonania i osiągnięcia. Należy badać te trzy wyznaczniki codziennie przez przynajmniej cztery miesiące. Większość kobiet dostrzega, że co miesiąc powtarza się zdumiewająco regularny schemat. Gdy się go już rozpozna i zrozumie, można podjąć dalsze kroki w celu zabezpieczenia się na wypadek przewidywanych niepokojów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>