Nauczanie dzieci życia duchowego część 3

Wypiszesz je na drzwiach twojego domu i na twoich bramach. Innymi słowami, nie wpoimy właściwych postaw podczas krótkiej modlitwy wieczornej lub podczas sformalizowanych lekcji religii. Musimy żyć nimi od rana do nocy. Powinny być tematem naszych rozmów, wspomaganych ilustracją, demonstracją, komplementem lub naganą. Uważam, że właśnie nauczanie jest najważniejszym zadaniem, jakie Bóg wyznaczył nam – rodzicom.

Bardzo trudnym zadaniem jest prowadzenie modlitwy rodzinnej, gdyż nasze młodsze dzieci wydają się być tym znudzone i niezaangażowane. Podczas czytania Biblii ziewają i kręcą się. Z drugiej stronv uważamy za ważne nauczanie ich czytania i studiowania Słowa Bożego. Czy pomoże nam Pan w rozwiązaniu tego dylematu?

Jedynym kluczem do prowadzenia modlitw rodzinnych jest ich krótkość. Nie można oczekiwać, aby dzieci rozumiały i przyjmowały w całości doświadczenia duchowe dorosłych. Cztery lub pięć minut poświęconych jednemu lub dwóm wersetom w Biblii, krótka modlitwa, wyznaczają na ogół granice skupienia młodszego dziecka. Zmuszanie małych dzieci do rozumienia odwiecznych prawd podczas długich posiedzeń może być skrajnie niebezpieczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>